Jahody zo školskej záhrady II. - Zelená škola

Jahody zo školskej záhrady II.

7. júna 2021

Ovocie, zeleninu či bylinky vypestované na školskom pozemku je možné konzumovať, potvrdila nám to pani Doc. MUDr. Jane Hamade, PhD.,z Úradu verejného zdravotníctva (rozhovor nájdete TU). Aj v škole si teda môžeme pripraviť jahodový koláč, džem či iné pochúťky z vlastnoručne dopestovaných produktov. Dnes si povieme, aký postup je potrebné dodržať, aby bola konzumácia potravín vypestovaných v školskej záhrade či v školskom sade legálna.

4 jednoduché kroky k jahodovému koláču zo záhrady do školskej jedálne:

1. Vyplníme formulár: Oznámenie o registrácii na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu (formulár nájdete v prílohe tohto článku).

2. Jahody musia byť naše, preto priložíme: list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu a pod. (tu je vyznačené miesto produkcie aj výmera).

3. Vyplnený formulár spolu s listom vlastníctva zašleme poštou alebo elektronicky na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu – RVPS (kontakty: https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.php). Následne nám RVPS zašle registračné číslo. Registrácia je bezplatná.

4. Aby sme vedeli, čo sme jedli – zapisujeme si. Vedieme si evidenciu o dátume, druhu a množstve vypestovaného ovocia, zeleniny, byliniek či iných produktov. Forma nie je daná legislatívou – môžeme si vytvoriť elektronický dokument, písať do zošita atď. (pozn.: Množstvo vyprodukovaných potravín si priebežne kontrolujte podľa hodnôt uvedených vo formulári).

Príklad: 25. 6. 2020 – 5 kg jahôd na jahodový koláč, 100 g mäta – do mätovej limonády

Využívaním lokálnych a sezónnych produktov v školskej kuchyni znižujeme uhlíkovú stopu potravín a tým napomáhame k zníženiu dopadu klimatických zmien. Podporujeme miestnu ekonomiku v regióne a zachovávame tradície. Ako inšpirácia pri pečení vám poslúži aj príručka Staré sorty sú in, v ktorej nájdete množstvo receptov zo starých slovenských odrôd jabĺk či hrušiek. Príručka je voľne na stiahnutie.

Dobrú chuť Vám praje

tím Zelenej školy