Jahody zo školskej záhrady - Zelená škola

Jahody zo školskej záhrady

7. júna 2021

Deti zasadia, polievajú a vypestujú jahody v školskej záhrade. Učia sa prakticky, sledujú fascinujúcu premenu z kvetu na plod… a potom? Môžu jahody zjesť alebo nie? Čo s vypestovanou zeleninou, ovocím a bylinkami?

Na seminári pre Zelené školy ste sa nás spýtali: „Má význam založiť školskú záhradu či sad, keď nemôžeme jesť plody?“ Kancelária Zelenej školy zistila pre vás odpoveď na túto a podobné otázky týkajúce sa ďalšieho spracovania potravín vypestovaných na pozemkoch školy. Odpovedala pani docentka Jana Hamade z Úradu verejného zdravotníctva.

Môžu jesť deti napr. jahody zo školskej záhrady a ďalšiu zeleninu, ovocie a bylinky?

Áno (predpokladám, že nepoužívajú chemické ošetrovanie rastlín a je známy spôsob pestovania.) Pokiaľ nejdú cez školskú kuchyňu.

Je možné a za akých podmienok použitie zeleniny, ovocia a byliniek vypestovaných v školskej záhrade používať v školskej jedálni, príp. na konzumáciu počas školských slávností?

Áno. Ak by chceli v školskej jedálni napr. upiecť koláč z jabĺk zo školskej záhrady, je to možné. Podmienkou využívania produktov školskej záhrady je registrácia školskej jedálne na príslušnej Regionálnej potravinovej a veterinárnej správe: https://www.svps.sk/. Registrácia je zdarma a nie je administratívne náročná. Je to potrebný krok, aby sme v prípade nejakých zdravotných problémov vedeli vystopovať alebo vylúčiť zdroj ich problémov. Ide o preventívny krok a keďže v školských záhradách nejde o vajcia, mlieko, mäso a pod., nepredpokladáme problémy.

Je možné a za akých podmienok nakupovanie produktov z fariem pre varenie v školskej jedálni?

Farmár musí byť zaregistrovaný tiež na Regionálnej potravinovej a veterinárnej správe. Úplné znenie stanoviska Hlavného hygienika nájdete v prílohe tohto článku. 

Veľmi sa tešíme, že to „máme na papieri“ potvrdené a viacročné diskusie o tom, či je legálne jesť jahody zo školských záhrad sa vyjasnili. Pretože témy Potraviny a Zeleň a ochrana prírody v programe Zelená škola prinášajú príležitosti na užitočnú, praktickú výučbu.

Ďakujeme za ochotu a ústretovosť:

Doc. MUDr. Jane Hamade, PhD., MPH, MHA

vedúcej sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností 

z Úradu verejného zdravotníctva SR