Trávnik odráža vaše myslenie - Zelená škola

Trávnik odráža vaše myslenie

Inšpirácia nie len k téme Zeleň a ochrana prírody, ale aj Voda. 

Školy zapojené do programu Zelená škola podporujeme v zmene režimu kosenia na ich školských pozemkoch.

Dôvod je jednoduchý – ochrana prírody znamená zmýšľať o životnom prostredí komplexne. Móda nízko a často vykosených trávnikov pripravuje mestské pozemky o veľmi dôležité miesta pre opeľovače a hmyz, spôsobuje rýchle presychanie pôdy a nezdražuje vodu.

Kosme inak!

Pri slovnom spojení „kosenie inak“ máme na mysli mozaikovité kosenie a zmenenie režimu kosenia.

Ako na to?

  • rozdeľme školský pozemok na „zóny“ podľa frekvencie a účelu využívania (napr. miesta na športovanie, oddych, vyučovanie, zóny bez zásahu a pod.)
  • vhodné je tzv. mozaikovité kosenie, kedy trávnik rozdelíme na viacero častí, ktoré sa pokosia s odstupom 2 – 3 týždne (dôležité je nepokosiť celú plochu naraz)
  • znížme frekvenciu kosenia na 2 – 3 x za rok
  • výšku kosenia nastavíme na cca 7 – 10 cm, inak trávnik preschýna
  • uprednostnime lištové kosačky pred strunovými, ktoré ničia rastové vrcholy a kosia trávnik príliš na nízko
  • zvoľme vhodný termín kosenia – optimálne do 15.5. a po 15.9., závisí však od vývoja počasia (teplota, množstvo zrážok)

Ilustračné zábery z mesta Bratislava.

Pri dodržiavaní týchto základných pravidiel trávniky nepresychajú, zadržiavajú lepšie vodu, čo má vplyv na mikroklímu mesta. Pri termosnímkovaní sme zistili, že v horúcich dňoch má na nízko pokosený presychajúci trávnik porovnateľnú teplotu ako asfaltové parkovisko. Prispieva tak k prehrievaniu mesta – ako cez deň tak aj sálaním tepla v noci. Vhodnou kosbou sa postupne mení druhové zloženie trávnikov k rozmanitejšiemu, čo má význam pre opeľovače.

Podrobnejšie ku kosbe inak:

https://mestske-vcely.sk/aktuality/kosene-verzus-nekosene/

Verejnosť sa niekedy obáva trávnikov so zmeneným režimom kosenia v súvislosti s kliešťami. Preto má význam mozaikovité kosenie a pohyb na práve pokosených častiach. Kliešte môžeme stretnúť aj pri bežných prechádzkach v prírode, použitie repelentu a vhodného oblečenia je prevenciou. Druhou obavou bývajú alergie. V druhovo rozmanitom
trávniku býva menšie zastúpenie alergénnych druhov. Najagresívnejšie alergénne rastliny sú na staveniskách a zanedbaných plochách.

Ako na mýty so žiakmi:

https://mestske-vcely.sk/aktuality/stante-sa-so-svojimi-ziakmi-boricmi-mytov-o-opelovacoch

Na týchto webových stránkach nájdete ďalšie informácie o kosení, opeľovačoch, výsadbách, ktoré vedia použiť nie len školy, ale mestá a obce.

Plagát ku koseniu inak na školskej záhrade nájdete tu:

https://zelenaskola.sk/wp-content/uploads/2021/05/plagat_skolsky_dvor_292020.pdf

Webinár Zelenej školy o kosení: https://www.facebook.com/watch/?v=4190940994253651

Aktivity na vyučovanie:

Kto sú ďalšie opeľovače?
https://mestske-vcely.sk/aktuality/kto-su-dalsie-opelovace/

Rozbzučíme naše mesto – publikácia s aktivitami pre základné školy:
https://mestske-vcely.sk/aktuality/ako-ucit-o-opelovacoch-pomoze-nova-publikacia/

Ďalšie zdroje:

Príroda v meste:
https://mestske-vcely.sk/app/uploads/2018/10/Pr%C3%ADroda_v_meste.pdf

Ďalšie informácie nájdete tu:
https://mestske-vcely.sk/aktuality/starostka-karlovej-vsi-pokrstila-jedinecnu-prirucku-starostlivosti-o-zelen

Prírode blízka údržba mestskej zelene – príručka pre samosprávy:
https://mestske-vcely.sk/app/uploads/2017/02/Pr%C3%ADru%C4%8Dka-Pr%C3%ADrode-bl%C3%ADzka-%C3%BAdr%C5%BEba-mestskej-zelene.pdf

Bratislavská Karlová Ves vydala dokonca vlastnú príručku, z ktorej môžete čerpať:
Zelená infraštruktúra Príručka nielen pre samosprávy
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Zelena-infrastruktura-prirucka-nielen-pre-samospravy.pdf 

Kvitnúce mestá
https://mestske-vcely.sk/app/uploads/2017/01/kvitnuce_mesta_bulletin_komplet.pdf