Jarné upratovanie - Zelená škola

Jarné upratovanie

Máte naplánované jarné čistenie nejakej lokality od odpadu? Býva to každoročnou aktivitou mnohých škôl. Ten pravý čas je však teraz (marec), nie “okolo Dňa Zeme”. 

Tento rok (2024) prišla jar mimoriadne skoro, platí to ale aj iné roky. V druhej polovici apríla je všade vysoká tráva, hniezdia vtáky, sú nakladené žabie vajíčka. V tichých zákutiach prírody už rušíme. 

A využitie takejto aktivity na hodinách? 

  • Technika, prírodoveda – aké všetky materiály sme našli? 
  • Etika – prečo sme ich tam našli?
  • Environmentálna výchova, chémia, fyzika – ako dlho sa rozkladajú? Čo sa stalo so železom, s plastom po rokoch? 
  • Biológia – aké rastlinky/ huby sa tlačili pod igelitovými vrecami, pod sklenenými alebo plastovými fľašami? Aké živočíchy sme po ceste videli?
  • Dejepis, občianska náuka – našli sme sáčok od mlieka “za 2 koruny”? Aký je starý?
  • Vlastiveda, geografia – kde sa vyrábali nájdené predmety? Existujú ešte tieto závody? 
  • Telesná výchova – po prejdení primeraného úseku a naplnení viacerých vriec budeme mať možno aj svalovicu 🙂

 

Máte ďalšie nápady? Napíšte nám na kancelaria@zelenaskola.sk

Netreba na školských dvoroch budovať “cintoríny odpadkov”, oni sú, žiaľbohu, vybudované v krajine. Stačí po nej len chodiť otvorenými očami a vedieť ju čítať.