Mediálny kurz pre učiteľov - Zelená škola

Mediálny kurz pre učiteľov

16. február 2023

Online

dobrovoľný:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - so schváleným akčným plánom

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán