O dvoch veveričkách, ježkovi a učení von s láskou k prírode - Zelená škola

O dvoch veveričkách, ježkovi a učení von s láskou k prírode

Spojená škola Piešťany

Spojená škola v Piešťanoch je dôkazom toho, ako sa učí so srdcom. Zmeniť slovíčko „musíme“ na „skúsime“  prinieslo na škole množstvo zmien a vo finále vlajku a medzinárodný certifikát. No nebola to ľahká cesta a vyžadovala postupné kroky k zmene myslenia na škole.

Motto „Deti sú naša budúcnosť.“ si vzali za svoje a uplatnili ho do každého vyučovacieho dňa. Nie len deti, ale aj zborovňa si postupne zvykala na vyučovanie von. Aby sa o stromoch, opeľovačoch a bylinkách neučili len z učebníc či interaktívnej tabule.

Dnes už žiaci a žiačky Spojenej školy perfektne poznajú ich školskú záhradu. Starajú sa ovocné stromy, vytvorili herbár školských rastlín, zadržiavajú dažďovú vodu, pozorujú živočíchy. Postavili aj domček pre ježka, naučili sa, čím sa živí a že nejedáva jabĺčka. 

Vedia, že kopa lístia na školskom dvore je dôležitým zimoviskom pre ježiu rodinku. Ak nie je vždy chuť ísť učiť von, vymysleli aj spôsob „učenia cez okno“, cez ktoré pozorujú skrytý život ich školskej záhrady. Dokonca, pravidelne navštevujú ich školský orech aj dve veveričky. Deti ich dokážu bezpečne rozoznať  a dali im aj mená Eliška a Zuzka.

Zmena myslenia z „nedá sa to“ na „skúsim to“ priniesla do školy sladké ovocie, a nie len na stromoch.