Masky na karneval - Zelená škola

Masky na karneval

ZŠ Želiarska 4, Košice

Masky na karneval vyrábajú aj z nepotrebného odpadového materiálu.

 

“Snažíme sa, aby masky boli nielen v téme Zelenej školy, ale výlučne vyrobené doma, z dostupných odpadových materiálov, ktoré sú vyprodukované v domácnostiach”, píše pani učiteľka Lucia Nagyová. 

 

“Tento rok sme ako cenu za eko masku rozdávali balíčky semien jedlých letničiek. (kapucínku, slnečnice, nechtík…) Deti to potešilo  a prekvapilo zároveň, a snáď ich to privedie k pestovaniu.” 

 

Aj pri prípravách na školské akcie myslime na to, aký dopad majú na životné prostredie.

 

Pri výrobe masiek však nekombinujme rôzne materiály, vyrábajme masky tak aby sa následne dali vytriediť a recyklovať alebo kompostovať. 

 

Za inšpiráciu na minimalizáciu odpadu ďakujeme ZŠ s MŠ Želiarska, Košice.