Viac lásky, menej plastov - výzva pre školy - Zelená škola

Viac lásky, menej plastov – výzva pre školy

30. septembra 2022

o necelý mesiac sa dá Slovensko do pohybu. Ako symbol spomienky na svojich blízkych zosnulých budeme nosiť na cintoríny vence a zapaľovať kahance. Pripomenieme si tak ich pamiatku, s ktorou však prinášame na hroby každý rok aj čoraz viac budúceho plastového odpadu.
Máme pre vás výzvu, ktorou prispejete k zelenším Dušičkám.

foto: Mirka Sliacka

Tento rok sme sa v programe Zelená škola spojili s ekofunebráčkami z projektu Funebra a realizujeme spoločný environmentálny projekt Viac lásky, menej plastov. Chceme inšpirovať k tomu, aby sme na cintorínoch pristupovali s rešpektom nielen k ľuďom, ale aj k prírode, a aby aj Zelené školy inšpirovali iných k znižovaniu odpadu na cintorínoch.

Prečo?

  • na našich cintorínoch sa zväčša odpad netriedi, končia na skládkach 
  • väčšina vencov, kytíc a kahancov je vyrobených z materiálov, ktoré sa nedajú recyklovať.

V Zelenej škole robíme, čo učíme, preto vám prinášame “dušičkovú” výzvu:

  1. Nazbierajte so žiakmi prírodný materiál a vytvorte biologicky rozložiteľné vence len s pomocou jutového špagátu (bez polystyrénového základu, bez taviacej pištole) na základe videa https://fb.watch/fPAZg_MryZ/

  2. Spravte si spoločnú fotku žiakov s vytvorenými vencami a do 17.10. 2022. ju zašlite mailom na adresu uherkova@zivica.sk. Uveďte do mailu aj názov a adresu vašej školy. Za školu pošlite max. 1 – 2 kvalitné fotografie.

  3. Urobíme vám z nej pohľadnicu s výzvou pre starostu/primátora a pošleme vám ju poštou, aby ste na ňu pripísali váš odkaz o tom, že by ste radi inšpirovali obec k znižovaniu odpadu na cintorínoch, a ako idú vaši žiaci príkladom.

  4. Pohľadnicu pošlite poštou vedeniu obce alebo im ju prineste osobne. 

  5. Zo zapojených škôl vylosujeme 3, ktorým odpustíme registračný poplatok do programu Zelená škola na školský rok 2023/2024.
foto: Mirka Sliacka

Linky s inšpiráciami

Tipy na aktivity

  • Vence môžete vyrobiť s rodičmi v rámci tvorivých dielní, v družine alebo na hodine výtvarnej výchovy. 
  • Urobte si projektový deň – zájdite s deťmi na cintorín a zistite, aké typy ozdôb prevažujú. Zistite, ktoré sú recyklovateľné. Triedi sa na vašom cintoríne odpad? Vyrobte si prírodné vence a použite ich.
  • Prepojte tému s vyučovaním, napr.  biológia (určenie stromov na cintoríne, nazbieranie prírodných materiálov – poznávanie rastlín), geografia (odpady – cesta z Číny k nám, skládkovanie), chémia (výroba plastov a ich dlhovekosť), etika/náboženstvo (posledné rozlúčky), dejepis (pochovávanie v minulosti a dnes), technika alebo výtvarná výchova (výroba vencov), informatika (fotonávod na výrobu vencov), slovenský jazyk (opis pracovného postupu) … 
foto: Mirka Sliacka

Prosíme, počas práce so žiakmi v tejto téme pristupujte citlivo. 
Držíme vám palce a tešíme sa na fotografie!
Za tím Zelenej školy Zuzana Gallayová
Za tím Funebry Andrea Uherková a Monika Suchánska

Za podporu projektu vďačíme Accenture.