Kontakty

Kancelária Zelenej školy

Tím Zelenej školy

Juraj Oravec

tel.: 0949 651 515

oravec@zivica.sk

manažér programu

Študoval sociálnu prácu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, so zameraním na prácu s mládežou. Počas štúdia aj po jeho ukončení pracoval v oblasti kultúry ako promotér, produkčný a projektový manager, fundraiser. Je certifikovaným manažerom dobrovoľníkov a od novembra 2016 je členom projektového tímu Zelenej školy. Vo voľnom čase sa rád venuje hudbe, rodine a svojmu psovi.

Zuzana Marková

tel.: 0915 221 474

markova@zivica.sk

členka tímu

Študovala ochranu a využívanie krajiny na Fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, kde sa prvýkrát stretla s environmentálnou výchovou. Počas školy lektorovala výučbové programy o včelách, zúčastnila som sa absolventskej praxe, na ktorej si vyskúšala aj lesnú pedagogiku. Od roku 2017 začala pôsobiť na Zelenej škole ako konzultantka a tiež ako lektorka v živičnom projekte "Poďte s nami do úľa“. Po ukončení štúdia sa stala členkou tímu Zelenej školy. Voľné chvíle nesmierne rada trávi kdekoľvek v prírode, na horskej turistike alebo s knihou v ruke.

 

Kvetoslava Rábelyová

tel.: 0917 353 532

rabelyova@zivica.sk

členka tímu

Po ukončení štúdia na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici pracovala ako stredoškolská učiteľka slovenského jazyka a literatúry. Neskôr študovala Montessori pedagogiku a spolupodieľala sa na vzniku Súkromnej materskej školy Montessori vo Zvolene, kde potom niekoľko rokov pracovala. Nakrátko si vyskúšala aj pozíciu pedagogickej asistentky na základnej škole. Od júla 2018 pracuje v tíme Zelenej školy.

Miroslava Sliacka

tel.: 0905 391 534

sliacka@zivica.sk

regionálna koordinátorka, východ (Zvolen, Košice, Bratislava, Žilina)

Vyštudovala Fakultu ekológie a enviromentalistiky na TU vo Zvolene v odbore Krajinné inžinierstvo a tvorba krajiny. V CEEV Živica pôsobí od júna 2018 ako regionálna koordinátorka Zelenej školy. Miluje prírodu, turistiku, ticho, kávu, dážď a poéziu na papieri aj v obrazoch. Vo voľnom čase sa venuje fotografovaniu, písaniu blogov o umení a s umelcami a príprave vernisáží. V živote je pre ňu najdôležitejšia tolerancia a kritické myslenie.