Zaslanie EAP na doschválenie na konzultáciu - Zelená škola

Zaslanie EAP na doschválenie na konzultáciu

15. máj 2023

Online

povinný pri predlžovaní certifikačného obdobia:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - so schváleným akčným plánom, ktoré si predlžujú certifikačné obdobie