Tematický seminár - Zelená škola

Tematický seminár

21. október 2022

Online

dobrovoľný:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - so schváleným akčným plánom

povinný 1 termín:

Skupina A (školy zapojené aj v školskom roku 21/22) - schvaľujú akčný plán

Skupina B (školy, ktoré mali jeden školský rok pauzu) - schvaľujú akčný plán

Skupina C (nové školy a školy po pauze dlhšej ako jeden rok) - schvaľujú akčný plán