Tematický seminár Zeleň a ochrana prírody/Odpady - Zelená škola

Tematický seminár Zeleň a ochrana prírody/Odpady

25. október 2021

Online

povinná účasť na 1 z tematických seminárov:

Nové školy v programe

ŠKOLY, ktoré budú schvaľovať nový akčný plán.