Tematický seminár Doprava a ovzdušie/Zelené úradovanie/Energia - Zelená škola

Tematický seminár Doprava a ovzdušie/Zelené úradovanie/Energia

27. október 2021

Online

povinná účasť na 1 z tematických seminárov:

Nové školy v programe

ŠKOLY zapojené aj v roku 2020/2021, ktoré budú schvaľovať nový akčný plán.