Seminár Inšpirácie zo škôl - Zelená škola

Seminár Inšpirácie zo škôl

18. február 2022

Online

povinný 1 z termínov:

Nové školy v programe

dobrovoľný:

ŠKOLY zapojené aj v roku 2020/2021 so schváleným akčným plánom

ŠKOLY, ktoré budú schvaľovať nový akčný plán