Fotosúťaž - registrácia - Zelená škola

Fotosúťaž – registrácia

Poznámka:

Zaslaním fotky do súťaže vyjadrujete súhlas s jej použitím na sociálnych sieťach, web stránke a v materiáloch Zelenej školy a CEEV Živica s uvedením autora a školy bez nároku na honorár.

V prípade otázok kontaktujte: martinkovicova@zivica.sk alebo +421 917 909 864.