Fotosúťaž - ZAOSTRI na Zelenú školu - Zelená škola

Fotosúťaž – ZAOSTRI na Zelenú školu

Zelená škola zblízka – fotosúťaž pre žiačky a žiakov Zelených škôl

Ste zapojení do programu Zelená škola?
Čo sa vám podarilo zmeniť v triede, jedálni, zborovni, na školskom dvore, doma v rámci Zelenej školy?

Vezmi mobil či foťák, cvakaj a zapoj sa do súťaže.
Odfoť zmeny, ktoré sa vám podarili urobiť vďaka zapojeniu sa do programu Zelená škola.

Hľadáme najoriginálnejšie predstavenie zmien.

Zapoj kamošky/kamošov a pošli  foto zmeny, ktorá súvisí so Zelenou školou.
Odfoť, z čoho máš radosť, na čo si hrdá/hrdý.

Tešíme sa na akčné, vtipné, netradičné, uletené foto s ľuďmi, ktorí na zmene pracovali.

Kto sa môže zapojiť?

Žiaci a žiačky škôl zapojených v programe Zelená škola v školskom roku 2021/2022.

Kategórie:

  1. žiaci a žiačky do 12 rokov
  2. žiaci a žiačky nad 12 rokov

Termíny:

4. 4. 2022 vyhlásenie súťaže

30. 4. 2022 uzávierka súťaže

25. 5. 2022 vyhodnotenie súťaže

Ako na to?

Fotky pošli do 30. 4. 2022 vyplnením formulára:

Poznámka:
Zaslaním fotky do súťaže vyjadrujete súhlas s jej použitím na sociálnych sieťach, web stránke a v materiáloch Zelenej školy a CEEV Živica s uvedením autora a školy bez nároku na honorár.

Program Zelená škola funguje vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.