Zapojte sa do 6. ročníka projektu ElektroodpadDopad - Zelená škola

Zapojte sa do 6. ročníka projektu ElektroodpadDopad

26. augusta 2022

Pripravili sme pre Vás novú výzvu!
Zapojte sa do projektu ElektroOdpad-Dopad6 .

ElektroOdpad-Dopad6

je projekt určený hlavne pre Zelené školy, ktoré pracujú v téme Odpad, ale môžu sa prihlásiť aj ďalšie školy, ak ich táto téma zaujíma.

Prihlasovanie do 22. 9. 2022 online: https://forms.gle/zKRAPG16TkXg84Zo7

Čo získajú vybrané školy, ktoré budú v projekte pracovať?

 • Bezplatný webinár pre učiteľov,
 • bezplatný 3-dňový kurz pre akčné tímy                  
  (účastníci si hradia len cestovné náklady)
  ,
 • bezplatný poldňový mediálny kurz,
 • bezplatný poldňový kurz tvorby krátkych videí,
 • metodické a informačné materiály k téme,
 • bádateľské vzdelávanie,
 • rovesnícke vzdelávanie,
 • metodická pomoc pri plánovaní aktivít na školách, konzultácie,
 • metodické pomôcky v hodnote 50€ pre každú zapojenú školu,
 • odmeny pre 3 najaktívnejšie školy,
 • zberné nádoby/kontajnery a odvoz drobného elektroodpadu (zabezpečuje firma SEWA, a. s) – školám budú poskytnuté zdarma,
 • exkurziu do prevádzky spoločnosti spracúvajúcej elektroodpad pre všetky akčné tímy.

Čo potrebujú urobiť vybrané školy, ktoré budú v projekte pracovať?

 • Vytvorenie akčného tímu zloženého z 1 učiteľa a 2 žiakov alebo študentov,
 • povinná účasť na webinároch a kurzoch, 
 • uzatvorenie zmluvy o spolupráci,
 • realizácia aktivít na škole, v obci a rovesnícky na inej škole v okolí,
 • vytvorenie záverečnej správy z aktivít (+ fotodokumentácia) a medializácia projektu.

Viac informácií nájdete v prílohe a na stránke projektu: https://www.elektroodpad.zivica.sk

Kontakt:
Lesanka Blažencová
CEEV Živica, P. O. Hviezdoslava 28, 960 01 Zvolen
blazencova@zivica.sk
0915 221 474

Výzva: