Registračný formulár do programu Zelená škola na školský rok 2017/2018

Registrovať sa je možné do 15.9.2017. Pred zapojením sa do programu Vám odporúčame prečítať si pravidlá programu. Získate prehľad o filozofii a aktivitách programu a zároveň predídete zbytočným nedorozumeniam alebo komplikáciám v budúcnosti.

Ako sa zapojiť?

Pre účasť v programe v školskom roku 2017/2018 je potrebné urobiť nasledujúce kroky:

  • vedenie školy sa oboznámi s pravidlami programu Zelená škola na daný školský rok;
  • škola ustanoví osobu zodpovednú za koordináciu programu - pedagóga, ktorý vyplní registračný formulár najneskôr do 15. septembra 2017 (registračný formulár bude dostupný od apríla do 15. septembra 2017);
  • Na základe vyplnenia registračného formulára príde na e-mailovú adresu koordinátora (zadanú vo formulári) automatické potvrdenie o prijatí registrácie do programu. Následne bude zaslaná elektronická faktúra, ktorá je podkladom na zaplatenie registračného poplatku. Do 21 dní bude bude na adresu školy doručená originál faktúra.
  • škola na základe doručenej faktúry zaplatí registračný poplatok vo výške:
Termín registrácie školy do programu a úhrady poplatku
Škola, ktorá bola v šk. roku 2016/2017 zapojená do programu
Škola, ktorá nebola v šk. roku 2016/2017 zapojená do programu
Registrácia do 30.6., úhrada poplatku do 21.7. 2017
50 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
70 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
Registrácia do 31.8., úhrada poplatku do 21.9.2017
60 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
80 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
Registrácia do 14.9., úhrada poplatku do 7.10.2017
70 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
90 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie

Registračný poplatok sa vyberá z dôvodu zabezpečenia základných nákladov koordinácie programu, úhrady licencie na medzinárodný certifikačný program Eco-Schools a nákup vlajok. Viac podrobností o tom, prečo sa platí registračný poplatok, si môžete prečítať tu.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktuje na
lepeskova@zivica.sk alebo 0917 353 532

Registrácia je možná do 15.9.2018