Registračný formulár do programu Zelená škola na školský rok 2020/2021

Do 16. ročníka programu sa môžete registrovať od 22. apríla 2020 do 7. júla 2020. Pred zapojením sa do programu vám odporúčame prečítať si pravidlá programu. Získate prehľad o filozofii a aktivitách programu a zároveň predídete zbytočným nedorozumeniam alebo komplikáciám v budúcnosti.

Ako sa zapojiť?

Pre účasť v programe v školskom roku 2019/2020 je potrebné urobiť nasledujúce kroky:

  • vedenie školy sa oboznámi s pravidlami programu Zelená škola na daný školský rok;
  • škola ustanoví osobu zodpovednú za koordináciu programu – pedagóga, ktorý vyplní registračný formulár najneskôr do 15. septembra 2019 (registračný formulár bude dostupný od apríla do 15. septembra 2019);
  • na základe vyplnenia registračného formulára príde na e-mailovú adresu koordinátora (zadanú vo formulári) automatické potvrdenie o prijatí registrácie do programu; následne bude zaslaná elektronická faktúra, ktorá je podkladom na zaplatenie registračného poplatku; do 21 dní bude bude na adresu školy doručená originál faktúra;
  • škola na základe doručenej faktúry zaplatí registračný poplatok vo výške:
Termín registrácie školy do programu a úhrady poplatku
Škola, ktorá bola v šk. roku 2019/2020 zapojená do programu
Škola, ktorá nebola v šk. roku 2019/2020 zapojená do programu
Registrácia do 30. 4., úhrada poplatku do 14. 5. 2020
50 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
70 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
Registrácia do 31. 5., úhrada poplatku do 15. 6.2020
60 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
80 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
Registrácia do 7. 7., úhrada poplatku do 21. 7. 2020
70 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
90 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie

Registračný poplatok sa vyberá z dôvodu zabezpečenia základných nákladov koordinácie programu, úhrady licencie na medzinárodný certifikačný program Eco-Schools a nákup vlajok. Viac podrobností o tom, prečo sa platí registračný poplatok, si môžete prečítať tu.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktuje na
rabelyova@zivica.sk alebo 0917 353 532

Registrácia bude možná od 22. 4. do 30. 6. 2020.