Registračný formulár do programu Zelená škola na školský rok 2020/2021

Do 16. ročníka programu sa môžete registrovať od 22. apríla 2020 do 30. júna 2020. Pred zapojením sa do programu vám odporúčame prečítať si pravidlá programu. Získate prehľad o filozofii a aktivitách programu a zároveň predídete zbytočným nedorozumeniam alebo komplikáciám v budúcnosti.

Ako sa zapojiť?

Pre účasť v programe v školskom roku 2020/2021 je potrebné urobiť nasledujúce kroky:

  • vedenie školy sa oboznámi s pravidlami programu Zelená škola na daný školský rok;
  • škola ustanoví osobu zodpovednú za koordináciu programu – pedagóga, ktorý vyplní registračný formulár najneskôr do 30. júna 2020;
  • na základe vyplnenia registračného formulára príde na e-mailovú adresu koordinátora (zadanú vo formulári) automatické potvrdenie o prijatí registrácie do programu; následne bude zaslaná elektronická faktúra, ktorá je podkladom na zaplatenie registračného poplatku (faktúru v tlačenej podobe zasielame len na vyžiadanie školy);
  • škola na základe doručenej faktúry zaplatí registračný poplatok vo výške:
Termín registrácie školy do programu a úhrady poplatku
Škola, ktorá bola v šk. roku 2019/2020 zapojená do programu
Škola, ktorá nebola v šk. roku 2019/2020 zapojená do programu
Registrácia do 30. 6.
60 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
80 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie
 

Registračný poplatok sa vyberá z dôvodu zabezpečenia základných nákladov koordinácie programu, úhrady licencie na medzinárodný certifikačný program Eco-Schools a nákup vlajok. Viac podrobností o tom, prečo sa platí registračný poplatok, si môžete v pravidlách programu.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktuje na
rabelyova@zivica.sk alebo 0917 353 532

Registrácia pre školský rok 2021/2022 bude otvorená od 22. 4. 2021.