Webinár - skupinová online konzultácia

Máte otázky o tom ako pracovať s 3. krokom metodiky programu Zelená škola? Ako vyzerá environmentálny akčný plán? Z čoho pozostáva? Ako prebieha jeho schvaľovanie?


Ak chcete svoje skúsenosti pozdieľať so svojimi kolegami a tímom Zelenej školy a popritom aj získať odpovede na otázky, potom je tu pre Vás skupinová online konzultácia.

Konzultácie prebiehajú online, formou webinára (jeden prednášajúci a účastníci majú možnosť klásť otázky a komentovať prostredníctvom chatu) a podľa počtu účastníkov je možné prejsť aj na interaktívnejšiu formu.

Čomu sa budeme venovať:

  • environmentálnemu akčnému plánu a práce s ním,
  • formulácií cieľov,
  • správnemu vyskladaniu aktivít,
  • dôležitým termínom,

.... ale aj otázkam čo prinesiete zo svojich škôl.

Ako to bude prebiehať?

 

Pre viac informácií kontaktujte Zuzanu Markovú na markova@zivica.sk alebo 0915 221 474.

 

Tešíme sa na Vaše otázky a inšpirácie!

Príloha: