Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.
„Zisťujem už dlhšie, že použiteľné a praktické výstupy sú dôležitejšie ako hromada informácií. Počas tohto vzdelávania som videla, ako sa to dá urobiť v praxi“ hovorí absolventka inovačného kontinuálneho vzdelávania Lucia Lengyelová zo ZŠ s MŠ Želiarska v Košiciach.
V minulom roku sme spolu s vami realizovali množstvo projektov. Pozrite si výročnú správu, ktoré je určená práve vám.
...vermikompostovisko, dopravné ihrisko, ovocný sad, pocitový chodník, bylinkovú špitálu, rekultiváciu záhonu, geologický chodník  či záhradu pod strechou sa podarilo školám vybudovať vďaka finančnej podpore z grantovej výzvy „Pomáhame vyrásť“
Motýlia záhrada, vertikálna zeleň, lokálny piknik, iglu z vŕbového prútia, deň bez počítačov a mobilov, hmyzie hotely, založenie biozáhrady či matematika na strome. Tieto a mnohé iné aktivity počas 16. apríla, Dňa Zelených škôl, robilo viac  ako 17 000 žiakov a učiteľov na 68 školách na celom Slovensku.  
Aj v školskom roku 2014/2015 je program Zelená škola otvorený všetkým školám, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie, rozvíjať priateľské vzťahy so žiakmi a vyskúšať si čaro i nástrahy spolupráce. Zaregistrujte svoju školu do 14. septembra 2014 na www.zelenaskola.sk a získajte tak pre ňu pestrý praktický servis.
Výnimoční žiaci, učitelia a školy majú tento rok po prvýkrát šancu získať ocenenie Živel. Túto cenu vyhlasuje Živica a jej cieľom je podporiť inšpiratívne cesty v praktickej environmentálnej výchove.
Časopis Dobrá škola organizuje konferenciu, na ktorej sa budú hľadať cesty k dobrej škole. Pripojte sa k nám.
Motýlia záhrada, vertikálna zeleň, lokálny piknik, iglu z vŕbového prútia, deň bez počítačov a mobilov, hmyzie hotely, založenie biozáhrady či matematika na strome. Tieto a mnohé iné aktivity bude počas 16. apríla, Dňa Zelených škôl, robiť viac  ako 17 000 žiakov a učiteľov na 68 školách na celom Slovensku.  
Sme veľmi radi, že program Zelená škola sa stal súčasťou Pedagogicko-organizačných pokynov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na šk. rok 2014/2015. 

Stránky

V rámci súťaže Stromu života vyhlásenej ku Dňu vody sa klub Fándlyho stromáci rozhodol monitorovať kyslý dážď v okolí našej ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi. Keď sme sa konečne dočkali zrážok, mohli sme merať ich pH. A skutočne sme namerali kyslý dážď.
22. marca je Svetový deň vody. Práve v ten deň sme mali stretnutie s Kolégiom. Pripravila som zaujímavý referát o vode. Deti sa dozvedeli prečo je voda taká dôležitá a nevyhnutná pre ľudský organizmus a pre živú prírodu.
12. marca na pracovnom vyučovaní sme sadili výhonky. Deti a učitelia doniesli z domu kvetináče, koordinátorka kúpila substrát, čo sme nemiešali s pôdou, aby naše kvety sa lepšie vyvíjali. Keď všetko bolo pripravené, tak sme rozdelili deťom kvetináče a vysvetlili sme im postup práce.
 Dňa 13. 4. 2012 sa naša materská škola už po tretí raz zapojila do verejnej zbierky :" Dňa narcisov ", ktorú organizuje nezávislá charitatívna nezisková organizácia Liga proti rakovine SR. Od rána sme pripínali narcisy prispievajúcim rodičom a návštevníkom MŠ.
Viete, čo je veterný mlyn? Povedané slovami odborníka je to zariadenie, ktoré dokáže premieňať energiu vetra na kinetickú energiu rotujúcich lopatiek.
 Prečo je v prírode odpad?
Prírodu si chránime, separujeme a nepálime. Papier, plasty, sklo trieď a nevyhadzuj ho. Je to predsa normálne, veď aj kvety radi máme,
Kedysi žili ľudia s prírodou. A dnes? Dnes žijú v mestách a proti prírode vedú "vojnu". Ničia jej nádhernú zeleň. Teraz namiesto lesov sú polia, mestá, letiská a cesty. Raz sme na matematike prepočítavali rozlohu ciest v Divíne. Bola to obrovská rozloha. Keby sa na nich pestovali zemiaky, uživili by niekoľko tisíc ľudí.
Dňa 28. marca majú učitelia sviatok. Na našej škole ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi sme sa rozhodli podarovať im kvetinky z recyklovaného papiera. Postup bol jednoduchý. Z recyklovaného papiera sme si vystrihli kvietky, potom sme ich vymaľovali a nalepili na tiež vymaľované špajdle.
21. - 23. marca sme sa my zo ZŠ Divín: Patrik Fiľo, Dominik Móc a koordinátorka zúčastnili kurzu " Motivuj (sa) a spolupracuj s radosťou" vo Vzdelávacom centre Zaježová. Slnečné počasie nám prialo, celý kurz bol nabitý zaujímavými aktivitami," učili sme" aj naše pani učiteľky.

Stránky

Na Ekokódexe Zelenej školy v Moravskom Lieskovom pracovali aktivisti - 10 žiakov. Vznikal metódou brainstormingu. Žiaci si evokujú súvislosti týkajúce sa danej témy. Na velký papier sme zaznamenávali nápady a roztriedili ich.
Eko – kódex Zelenej školy na Vajanského ulici v Lučenci vznikol za tvorivej spoluúčasti žiakov pod vedením PaedDr. Beaty Banašovej.
O vzniku ekokódexu Združenej štrednej školy v Liptovskom Mikuláši informuje jeho spoluautor, študent Matej Šiculiak: " Je to poster formátu A2. Je nakreslený a nič tam nie je vytlačené, do tvorby Eko-kódexu sa zapojilo približne 55 študentov a 2 profesorky.
Správa o vzniku EKO – KÓDEXU v našej škole Naša škola je zapojená do projektu Zelených škôl. Zareagovali sme na výzvu vypracovať Eko – kódex školy, ktorý bude stanovovať princípy správania žiakov a dospelých, vštepovať vedomie zodpovednosti , vyvolá potrebu premýšľať o svojich skutkoch a bude rozvíjať osobnosť žiaka. Myslím, že sa nám to podarilo.
ZŠ Letná ul., Poprad v minulom školskom roku získala titul Zelená škola, ktorý sa usilujú v tomto školskom roku obhájiť. Celý apríl sa niesol v znamení lesov.

Stránky

Titulka