Na Slávnostnej certifikácii v októbri 2014 sme sa rozhodli, že by bolo skvelé mať vlastnú hymnu programu Zelená škola. Chceli sme tak prepojiť všetky školy zapojené v programe prostredníctvom jednej pesničky. Po intenzívnej 3-mesačnej práci sa nám to nakoniec podarilo.
Aj v školskom roku 2014/2015 sa mohli školy zapojiť do štvrtého kola grantovej výzvy Pomávame vyrásť, s podtitulom „Staň sa expertom na šetrenie“. Hlavnou témou grantovej výzvy boli opatrenia zamerané na šetrenia energiami, vodou a odpadom. 
Ak sa chcete v tomto školskom roku zúčastniť záverečného hodnotenia s cieľom získať diplom alebo certifkát, nezabudnite, že do hodnotenia sa môžu registrovať iba školy so schváleným Environmentálnym akčným plánom (EAP).
Hady, hlodavce, hmyz, semená burín v komposte? Poradíme vám ako na to.
Čo všetko je environmentálna výchova? Akými rôznymi formami sa dá vyučovať? A na akých predmetoch? Námety od dvoch pedagógov zo zelených škôl si prečítajte v tomto článku.
S radosťou dávame vedieť, že Slovensko bolo na poslednú chvíľu prizvané do druhej fázy kampane LITTER LESS pre menej odpadu (2014-2017). Ďalšími účastníkmi kampane pre tento školský rok sú: Kanada, Francúzsko, Izrael a Rumunsko.
Už druhý rok spolupracujeme s časopisom Dobrá škola. Postupne pre vás uverejníme články z minulého roka.
Pozývame všetkých zvedavých a tvorivých žiakov so svojimi pedagógmi na unikátnu interaktívnu výstavu Energia zblízka.
Víťazi tejto ceny boli vyhlásení spomedzi 15 výnimočných finalistov. Cenou za environmentálnu výchovu Živel sú oceňovaní inšpiratívni žiaci, učitelia a školy, ktorí dlhodobo robia inovatívne a praktické aktivity na ochranu životného prostredia.
Medzinárodný titul Zelená škola dostalo 82 škôl z celého Slovenska. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnilo viac ako 400 hostí. Školy dostali titul za zmenu svojej školy a spoluprácu so žiakmi v programe Zelená škola.

Stránky

V rámci súťaže Stromu života vyhlásenej ku Dňu vody sa klub Fándlyho stromáci rozhodol monitorovať kyslý dážď v okolí našej ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi. Keď sme sa konečne dočkali zrážok, mohli sme merať ich pH. A skutočne sme namerali kyslý dážď.
22. marca je Svetový deň vody. Práve v ten deň sme mali stretnutie s Kolégiom. Pripravila som zaujímavý referát o vode. Deti sa dozvedeli prečo je voda taká dôležitá a nevyhnutná pre ľudský organizmus a pre živú prírodu.
12. marca na pracovnom vyučovaní sme sadili výhonky. Deti a učitelia doniesli z domu kvetináče, koordinátorka kúpila substrát, čo sme nemiešali s pôdou, aby naše kvety sa lepšie vyvíjali. Keď všetko bolo pripravené, tak sme rozdelili deťom kvetináče a vysvetlili sme im postup práce.
 Dňa 13. 4. 2012 sa naša materská škola už po tretí raz zapojila do verejnej zbierky :" Dňa narcisov ", ktorú organizuje nezávislá charitatívna nezisková organizácia Liga proti rakovine SR. Od rána sme pripínali narcisy prispievajúcim rodičom a návštevníkom MŠ.
Viete, čo je veterný mlyn? Povedané slovami odborníka je to zariadenie, ktoré dokáže premieňať energiu vetra na kinetickú energiu rotujúcich lopatiek.
 Prečo je v prírode odpad?
Prírodu si chránime, separujeme a nepálime. Papier, plasty, sklo trieď a nevyhadzuj ho. Je to predsa normálne, veď aj kvety radi máme,
Kedysi žili ľudia s prírodou. A dnes? Dnes žijú v mestách a proti prírode vedú "vojnu". Ničia jej nádhernú zeleň. Teraz namiesto lesov sú polia, mestá, letiská a cesty. Raz sme na matematike prepočítavali rozlohu ciest v Divíne. Bola to obrovská rozloha. Keby sa na nich pestovali zemiaky, uživili by niekoľko tisíc ľudí.
Dňa 28. marca majú učitelia sviatok. Na našej škole ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi sme sa rozhodli podarovať im kvetinky z recyklovaného papiera. Postup bol jednoduchý. Z recyklovaného papiera sme si vystrihli kvietky, potom sme ich vymaľovali a nalepili na tiež vymaľované špajdle.
21. - 23. marca sme sa my zo ZŠ Divín: Patrik Fiľo, Dominik Móc a koordinátorka zúčastnili kurzu " Motivuj (sa) a spolupracuj s radosťou" vo Vzdelávacom centre Zaježová. Slnečné počasie nám prialo, celý kurz bol nabitý zaujímavými aktivitami," učili sme" aj naše pani učiteľky.

Stránky

Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna sa nachádza v malebnom prostredí Nízkych Tatier pod masívom Prašivej.
Prezentácia aktivít gymnázia A. Einsteina v Bratislave.
Pozrite si prezentáciu aktivít Týždňa pre Zem na základnej škole na Jahodníckej ulici v Martine.
Z času na čas je užitočné zájsť za hranice (svojej školy, obce/mesta, krajiny) a rozhliadnuť sa okolo seba. Zistiť, či cesta, ktorou kráčame, má ten istý smer. Či kráčame paralelne alebo úplne inde. Či by sa nedalo vyhnúť nejakej tej jame pred tým, než sami do nej vhupneme.
Pre Vašu inšpiráciu zverejňujeme prezentáciu projektu CEEV Živica pre základnú školu E. M. Šoltésovej v Krupine. Jeho cieľom je premeniť nevyužitú časť školského dvora na zelenú plochu s viacerými funkciami.
Základná škola na Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom, nazývaná aj „jednotka“ bola postavená a daná do užívania 1. septembra 1959.
V dnešnej dobe je podľa mňa veľmi dôležite učiť ľudí „ekologicky zmýšľať“ už od najmladšieho veku. Ak sa to naučia „za mlada“ budú tieto svoje poznatky a vedomosti automaticky využívať v celom svojom živote. Taktiež môžu v tomto smere pozitívne ovplyvňovať svojich blízkych a známych. A aj práve na toto slúži Zelená škola. Vďaka tomuto programu je škola lepšie odlíšiteľná v procese výberu od ostatných škôl.
Je dôležité uvedomiť si, že do výchovy detí sa v nemalom podiele zapájajú aj materské, základné a stredné školy. Deti v nich trávia väčšinu dňa a odnášajú si z nich okrem vedomostí aj mnohé návyky.
Hoci Fakulta ekológie a environmentalistiky (Technická univerzita vo Zvolene) nie je zameraná na prípravu budúcich pedagógov, Environmentálna výchova je jedným z vyučovaných samostatných predmetov. Absolventi fakulty pracujú v štátnej ochrane prírody, v Slovenskej agentúre životného prostredia, vo firmách, mimovládnych organizáciách, na úradoch a pod. Pri svojej práci potrebujú byť nielen odborníkmi v oblasti ekológie či environmentalistiky, ale je nesmierne dôležité, aby vedeli informácie o životnom prostredí podávať prijateľnou formou rôznym cieľovým skupinám.
Na Ekokódexe Zelenej školy v Moravskom Lieskovom pracovali aktivisti - 10 žiakov. Vznikal metódou brainstormingu. Žiaci si evokujú súvislosti týkajúce sa danej témy. Na velký papier sme zaznamenávali nápady a roztriedili ich.

Stránky

Titulka