Komenského inštitút je otvorený učiteľom všetkých základných i stredných škôl.
Byť účastný v programe  Zelená škola je dar, ktorý vnáša do života ľudí možnosť zažiť čarovné chvíle v kruhu školskej komunity, ponúkať kolegom z iných škôl motiváciu v podobe dobrých rád a osvedčených postupov, cítiť spolupatričnosť konzultantov a ich
Srdečne vás pozývame 3. regionálne semináre pre koordinátorov a konzultantov programu Zelená škola v školskom roku 2015/16                v ŽILINE
Koľko precestujú potraviny, kým sa dostanú na náš tanier? Prečo je dobré zamerať sa na lokálne produkty? Ako súvisí naše stravovanie so životmi ľudí na inom kontinente?
Výber školských projektov, ktoré podporíme v piatom ročníku grantového kola Pomáhame vyrásť, je ukončený. Odborná porota zložená zo 14 členov vybrala 10 víťazných projektov, ktoré podporíme celkovou sumou 5 000 Eur.
Miroslava Okuliarová je učiteľkou na  Súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave. Je to zároveň nadšená mladá žena, ktorej sa podarilo dať dokopy tím ľudí a postaviť krásnu ukážku prírodného staviteľstva na školskom dvore.
Srdečne pozývame učteľov na nový kurz VNÚTORNÝ UČITEĽ. Kurz sa bude konať počas 4 dní, od 29.1. do 1.2. vo Vzdelávacom centre Zaježová. Program kurzu vychádza z existenciálnej ekovýchovy.
Na základe pripomienok škôl zapojených v programe Zelená škola sa kancelária programu rozhodla zmeniť pravidlá týkajúce sa 2. kroku – Environmentálneho auditu.
S kurzom Globálne varenie sme navštívili všetky pilotné školy v projekte Jedlá zmena. Kurz odborne  viedol kuchár Tomáš Nagy, člen expertnej skupiny Jedlej zmeny, ktorý sa podelil so svojimi vedomosťami.

Stránky

Dnes sme jej pripili na zdravie
  Ako sme oslávili Deň Zeme?
Celý svet slávil 22. apríla Deň Zeme a naša MŠ Nitrianske Rudno nebola výnimkou. Už od rána mohli rodičia s deťmi nosiť do MŠ produkty z plastov na tému ,,príroda“.
DEŇ ZEME - ZELENÁ PLANÉTA  
 Svetový deň vody v Rozprávkove.
 Čo nám priniesla Zima?
         To, že sa konečne začala akceptovať environmentálna výchova v školách je pre deti to najlepšie , čo môže byť.
            My sme sa rozhodli, že budeme pokračovať v starostlivosti o voľne žijúce vtáky v zimnom období.
Návšteva dopravnej polície.

Stránky

ZŠ Turnianska 10 sa nachádza v tichom prostredí na južnom okraji Petržalky na Lúkach VII. Navštevujú ju prevažne deti z Lúk V, VII a VIII, ale aj deti ludí, ktorí sa odsťahovali do inej lokality a nechali svoje deti na tejto škole, nakoľko zvážili jej kvality..
Od tohto čísla sa na stránkach Ďalekohľadu bude objavovať seriál s názvom „Úvahy o Zemi“ (pozn. administrátora: tento text bolo pôvodne zverejnený v časopise Ďalekohľad). Seriál článkov má za cieľ objavovať múdrosť, čerpať inšpiráciu aj polemizovať s významnými myšlienkovými prúdmi, ktoré sa venujú environmentálnej filozofii a etike. Prvým smerom, ktorý predstavujeme, je filozofia hlbokej ekológie, tak ako ju poníma Arne Naess a jeho žiaci.
Prezentácia projektu "Menej je u nás viac" a aktivít ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach. Projekt bol zameraný na minimalizáciu odpadu v školskom prostredí (obmedzenie používania plastových obalov na zošity), ale aj informovanie verejnosti.
V areáli školy je náučný chodník a pripravujú učebňu v prírode. V triedach pod vypínačmi a pri vodovodných kohútikoch sú nálepky upozorňujúce na šetrenie, deti sledujú, akými dopravnými prostriedkami chodia žiaci do školy. Každoročne prebieha zber papiera, ekokarneval s maskami z odpadov, burza hračiek, deti triedia odpad, mapujú skládky. To všetko sa deje v škole, ktorá má prívlastok zelená. V Petržalke sú štyri.
V priloženom súbore nájdete prezentáciu na tému PERMAKULTÚRA. Sú v nej pre Vás informácie a nápady k tomu, ako si vytvoriť zaujímavú a pestrú permakultúrnu záhradku. Určite ich oceníte aj vtedy, keď sa v rámci Zelenej školy venujete téme Zeleň.
Dánsky architekt a urbanista Jan Gehl radí mestám od New Yorku po Sydney, ako pretvoriť verejné priestory na ohľaduplné k ľuďom.
Jeho rodičia sú americkí kovboji, no on sa stal spisovateľom. Študoval na najlepších britských univerzitách. Skúmal prírodné kmene dažďových pralesov. Žil v päťdesiatich krajinách sveta, aby napokon zakotvil v Trnave. S antropológom a bahájom JOSEPHOM ROYOM SHEPPHERDOM sme sa rozprávali na konferencii Škola zmeny.
Základná škola Ul. T. J. Moussona 4 v Michalovciach vyzýva všetky (nielen) Zelené školy, aby sa pridali k nám a prestali na školách používať plastové obaly na zošity a učebnice!
Niekoľko námetov pre šťastnejších študentov a ich spokojnejších učiteľov Prečo by sa mali žiaci a študenti podieľať na vyučovaní? Čo pozitívne môžu zmeny priniesť škole? Ako si udržať motiváciu? A ako začať? Kreatívne tipy (nielen) pre pedagógov nám prezradili lektori alternatívnych vyučovacích metód na konferencii ŠKOLA ZMENY.
Niekoľko námetov pre šťastnejších študentov a ich spokojnejších učiteľov Prečo by sa mali žiaci a študenti podieľať na vyučovaní? Čo pozitívne môžu zmeny priniesť škole? Ako si udržať motiváciu? A ako začať? Kreatívne tipy (nielen) pre pedagógov nám prezradili lektori alternatívnych vyučovacích metód na konferencii ŠKOLA ZMENY.

Stránky

Titulka