Koľko precestujú potraviny, kým sa dostanú na náš tanier? Prečo je dobré zamerať sa na lokálne produkty? Ako súvisí naše stravovanie so životmi ľudí na inom kontinente?
Výber školských projektov, ktoré podporíme v piatom ročníku grantového kola Pomáhame vyrásť, je ukončený. Odborná porota zložená zo 14 členov vybrala 10 víťazných projektov, ktoré podporíme celkovou sumou 5 000 Eur.
Miroslava Okuliarová je učiteľkou na  Súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave. Je to zároveň nadšená mladá žena, ktorej sa podarilo dať dokopy tím ľudí a postaviť krásnu ukážku prírodného staviteľstva na školskom dvore.
Srdečne pozývame učteľov na nový kurz VNÚTORNÝ UČITEĽ. Kurz sa bude konať počas 4 dní, od 29.1. do 1.2. vo Vzdelávacom centre Zaježová. Program kurzu vychádza z existenciálnej ekovýchovy.
Na základe pripomienok škôl zapojených v programe Zelená škola sa kancelária programu rozhodla zmeniť pravidlá týkajúce sa 2. kroku – Environmentálneho auditu.
S kurzom Globálne varenie sme navštívili všetky pilotné školy v projekte Jedlá zmena. Kurz odborne  viedol kuchár Tomáš Nagy, člen expertnej skupiny Jedlej zmeny, ktorý sa podelil so svojimi vedomosťami.
Výstava fotografií FOOD VISION (Vízia jedla) cestuje po Slovensku. Prídite si ju pozrieť alebo si ju zapožičajte. Cieľom výstavy je ukázať, ako vzniká naše jedlo a ako si ho predstavujeme.  
Základná škola Janigova v Košiciach tvorila v minulom školskom roku svoju vzdelávaciu záhradu, ktorú umiestnili do átria školy. Radi sa s vami v tomto článku podelia o svoje skúsenosti, zážitky a výsledky.
...uviedla učiteľka Eva Nemogová zo Základnej škole v Kameňanoch. Táto a ďalších 10 škôl mohli s podporou programu Zelená škola a spoločnosti IKEA realizovať v školskom roku 2014/2015 zaujímavé projekty, ktoré boli podporené sumou takmer 5 300 Eur.

Stránky

Dnes sme jej pripili na zdravie
  Ako sme oslávili Deň Zeme?
Celý svet slávil 22. apríla Deň Zeme a naša MŠ Nitrianske Rudno nebola výnimkou. Už od rána mohli rodičia s deťmi nosiť do MŠ produkty z plastov na tému ,,príroda“.
DEŇ ZEME - ZELENÁ PLANÉTA  
 Svetový deň vody v Rozprávkove.
 Čo nám priniesla Zima?
         To, že sa konečne začala akceptovať environmentálna výchova v školách je pre deti to najlepšie , čo môže byť.
            My sme sa rozhodli, že budeme pokračovať v starostlivosti o voľne žijúce vtáky v zimnom období.
Návšteva dopravnej polície.

Stránky

Prezentácia projektu "Menej je u nás viac" a aktivít ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach. Projekt bol zameraný na minimalizáciu odpadu v školskom prostredí (obmedzenie používania plastových obalov na zošity), ale aj informovanie verejnosti.
V areáli školy je náučný chodník a pripravujú učebňu v prírode. V triedach pod vypínačmi a pri vodovodných kohútikoch sú nálepky upozorňujúce na šetrenie, deti sledujú, akými dopravnými prostriedkami chodia žiaci do školy. Každoročne prebieha zber papiera, ekokarneval s maskami z odpadov, burza hračiek, deti triedia odpad, mapujú skládky. To všetko sa deje v škole, ktorá má prívlastok zelená. V Petržalke sú štyri.
V priloženom súbore nájdete prezentáciu na tému PERMAKULTÚRA. Sú v nej pre Vás informácie a nápady k tomu, ako si vytvoriť zaujímavú a pestrú permakultúrnu záhradku. Určite ich oceníte aj vtedy, keď sa v rámci Zelenej školy venujete téme Zeleň.
Dánsky architekt a urbanista Jan Gehl radí mestám od New Yorku po Sydney, ako pretvoriť verejné priestory na ohľaduplné k ľuďom.
Jeho rodičia sú americkí kovboji, no on sa stal spisovateľom. Študoval na najlepších britských univerzitách. Skúmal prírodné kmene dažďových pralesov. Žil v päťdesiatich krajinách sveta, aby napokon zakotvil v Trnave. S antropológom a bahájom JOSEPHOM ROYOM SHEPPHERDOM sme sa rozprávali na konferencii Škola zmeny.
Základná škola Ul. T. J. Moussona 4 v Michalovciach vyzýva všetky (nielen) Zelené školy, aby sa pridali k nám a prestali na školách používať plastové obaly na zošity a učebnice!
Niekoľko námetov pre šťastnejších študentov a ich spokojnejších učiteľov Prečo by sa mali žiaci a študenti podieľať na vyučovaní? Čo pozitívne môžu zmeny priniesť škole? Ako si udržať motiváciu? A ako začať? Kreatívne tipy (nielen) pre pedagógov nám prezradili lektori alternatívnych vyučovacích metód na konferencii ŠKOLA ZMENY.
Niekoľko námetov pre šťastnejších študentov a ich spokojnejších učiteľov Prečo by sa mali žiaci a študenti podieľať na vyučovaní? Čo pozitívne môžu zmeny priniesť škole? Ako si udržať motiváciu? A ako začať? Kreatívne tipy (nielen) pre pedagógov nám prezradili lektori alternatívnych vyučovacích metód na konferencii ŠKOLA ZMENY.
O občianskej participácii so Zorou "Kalkou" Pauliniovou
Prezentácia Zory Pauliniovej, ktorá bola prezentovaná na konferencii "Škola zmeny" 21.10.2010, vysvetľuje čo je a čo nie je participácia. Obsahuje aj príklady z praxe a ďalšie zaujímavé informácie z tejto oblasti.

Stránky

Titulka