Projekt Zelená škola na Slovensku pripravila Spoločnosť environmentálno – výchovných organizácií Špirála. Národná kancelária projektu Zelená škola je v Trenčíne, v Centre environmentálnych aktivít (www.cea.sk).
Vážení priatelia, projekt Zelená škola sa v jeho pilotnom ročníku 2004/2005 ukázal ako životaschopný a reálny (väčšina z 48 škôl, zapojených do plnenia projektových úloh v pilotnom ročníku, má pri záverečnom hodnotení veľké šance získať certifikát Zelená škola). Dovoľujeme si Vás preto informovať o vyhlásení 1. riadneho ročníka projektu, a to pre školský rok 2005/2006.  

Stránky

Titulka