· Environmental Education 1.2 School ensures conditions for environmental education for teachers and the whole school staff, enables them participation on the following education activities in this field.
Pre potreby škôl zapojených do projektu Zelená škola: stiahnite si bodovací formulár, do ktorého treba priebežne zapisovať plnenie projektových úloh podľa pokynov v záhlaví formulára.  
VÝZVA O POMOC A SPOLUPRÁCU PRI VÝSKUME ROHÁČA OBYČAJNÉHO
SWS - Slovak Wildlife Society vyhlasuje IV. ročník literárno-výtvarnej súťaže projektu BEARS „Pátranie po stretnutiach medveď – človek – vlk“
Eko-kódex je jedným zo siedmych krokov Eco-Schools, ktoré sa vzájomne podmieňujú a napĺňajú hlavný cieľ tohto projektu: uplatňovanie princípov Agendy 21 na miestnej úrovni. Eko-kódex je forma prezentácie priorít vašej školy smerom dovnútra i navonok, k verejnosti.
Česká verzia tlačovej správy Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) k očakávanej správe Medzivládneho panelu o klimatickej zmene je k stiahnutiu na českých stránkach OSN:
K problematike porušovania primárnej podmienky projektu Zelená škola zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže Mliečna liga Danone pripomíname, že existuje alternatíva: poskytovanie finančnej podpory na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v školách (v zmysle „Metodického usmernenia č. 23/2006-R z 25.
Otvorili svoje srdcia: „Pozornostˇ a láska sa navzájom podmieňujú“
Stiahnite si najnovší Newsletter projektu Eco-Schools z decembra 2006. http://www.eco-schools.org/new/newsletters/es1206.pdf
Toto je prvá výzva na prihlásenie sa do školskej súťaže “Mesto bez uhlíka”, ktorú vyhlasuje British Council so svojimi partnermi pre vekové skupiny 11-15 a 15-18. Triedy, resp. celé školy sa môžu prihlásiť do súťaže v nasledovných kategóriách:

Stránky

Naša škola sa rozhodla pomáhať aj zvieratám. Z našetrených peňazí zo zberu Tetrapakov aj zo zbierky sme sa rozhodli adoptovať si sovu obyčajnú v Zoologickej záhrade v Bojniciach. Sovu má naša škola v znaku, je to naše logo v školskom časopise ako aj v eko - kódexe.

Stránky

Titulka