DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE 23. mája (SITA) – Holandská kráľovná Beatrix dnes navštívila Základnú školu v Družstevnej pri Hornáde, ktorá získala medzinárodný titul Zelená škola a zaradila sa do medzinárodného programu Eko-škôl (EcoSchools). Žiaci privítali kráľovnú kyticou kvetov a v školskej telocvični a v školskej záhrade prezentovali aktivity, ktoré realizujú v rámci Zelenej školy. „Škola prvýkrát získala titul v roku 2005, tento rok ho obhajujeme tretíkrát,“ informovala riaditeľka školy Renáta Baníková.
Zverejňujeme tlačovú správu o návšteve holandskej kráľovnej Beatrix na Slovensku. Jedným z bodov programu je aj návšteva Zelenej školy v Družstevnej nad Hornádom.
V pripojených súboroch nájdete slovník vybraných pojmov z ekológie a environmentalistiky a test pre študentov gymnázií - príspevok nám poskytla študentka 5. ročníku učiteľstva biológia - environmentalistika na PrF UK Bratislava - Zuzana Bajusová.
Najnovšie číslo magazínu Eco-Schools na stiahnutie:
Časopis .týždeň priniesol v svojom 12. tohtoročnom vydaní článok Martina Hanusa a Evy Čobejovej s názvom „Vychovávame nových ľudí?“.
· Environmental Education 1.2 School ensures conditions for environmental education for teachers and the whole school staff, enables them participation on the following education activities in this field.
Pre potreby škôl zapojených do projektu Zelená škola: stiahnite si bodovací formulár, do ktorého treba priebežne zapisovať plnenie projektových úloh podľa pokynov v záhlaví formulára.  
VÝZVA O POMOC A SPOLUPRÁCU PRI VÝSKUME ROHÁČA OBYČAJNÉHO
SWS - Slovak Wildlife Society vyhlasuje IV. ročník literárno-výtvarnej súťaže projektu BEARS „Pátranie po stretnutiach medveď – človek – vlk“
Eko-kódex je jedným zo siedmych krokov Eco-Schools, ktoré sa vzájomne podmieňujú a napĺňajú hlavný cieľ tohto projektu: uplatňovanie princípov Agendy 21 na miestnej úrovni. Eko-kódex je forma prezentácie priorít vašej školy smerom dovnútra i navonok, k verejnosti.

Stránky

Naša škola sa rozhodla pomáhať aj zvieratám. Z našetrených peňazí zo zberu Tetrapakov aj zo zbierky sme sa rozhodli adoptovať si sovu obyčajnú v Zoologickej záhrade v Bojniciach. Sovu má naša škola v znaku, je to naše logo v školskom časopise ako aj v eko - kódexe.

Stránky

Titulka