Česká verzia tlačovej správy Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) k očakávanej správe Medzivládneho panelu o klimatickej zmene je k stiahnutiu na českých stránkach OSN:
K problematike porušovania primárnej podmienky projektu Zelená škola zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže Mliečna liga Danone pripomíname, že existuje alternatíva: poskytovanie finančnej podpory na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v školách (v zmysle „Metodického usmernenia č. 23/2006-R z 25.
Otvorili svoje srdcia: „Pozornostˇ a láska sa navzájom podmieňujú“
Stiahnite si najnovší Newsletter projektu Eco-Schools z decembra 2006. http://www.eco-schools.org/new/newsletters/es1206.pdf
Toto je prvá výzva na prihlásenie sa do školskej súťaže “Mesto bez uhlíka”, ktorú vyhlasuje British Council so svojimi partnermi pre vekové skupiny 11-15 a 15-18. Triedy, resp. celé školy sa môžu prihlásiť do súťaže v nasledovných kategóriách:
Stiahnite si pripojené súbory o dvoch grantových programoch: Zelené oázy (uzávierka 11. decembra 2006) a Školy pre budúcnosť (už 20. novembra 2006!).
Občianske združenie TATRY prostredníctvom 2 % darovaných občanmi a uvedomelými firmami tejto krajiny v rámci dlhodobej kampane „TOKY NIE SÚ STOKY!“ zameranej na občiansky aktivizmus a občiansku zodpovednosť voči miestnym vodným tokom a zdrojom vyhlasuje celoslovenskú súťaž kolektívov základných a stredných škôl
46 slovenských škôl má právo nosiť medzinárodný titul „Zelená škola“  
Celoslovenský projekt Zelená škola vstupuje v poradí už do 3. roku existencie – spolu sa v predchádzajúcich ročníkoch zúčastnilo 108 škôl a z nich 85 bolo úspešných – teda získali medzinárodne platný a uznávaný certifikát Zelená škola a právo vyvesiť vlajku Zelená škola/EcoSchool. Pre školský rok 2006/2007 vyhlasuje SEVO Špirála 2. riadny ročník projektu Zelená škola.  
Štátna ochrana prírody organizuje na Slovensku mapovanie vzácnych motýľov – modráčikov rodu Maculinea. Zúčastniť sa môže každý, kto v prírode modráčikov spozoruje a oznámi ich pozorovanie na mapovacej karte najbližšiemu pracovisku Štátnej ochrany prírody.   Z letáčika vydaného k mapovaniu skrátene prepisujeme:  

Stránky

Naša škola sa rozhodla pomáhať aj zvieratám. Z našetrených peňazí zo zberu Tetrapakov aj zo zbierky sme sa rozhodli adoptovať si sovu obyčajnú v Zoologickej záhrade v Bojniciach. Sovu má naša škola v znaku, je to naše logo v školskom časopise ako aj v eko - kódexe.

Stránky

Titulka