S radosťou dávame vedieť, že Slovensko bolo na poslednú chvíľu prizvané do druhej fázy kampane LITTER LESS pre menej odpadu (2014-2017). Ďalšími účastníkmi kampane pre tento školský rok sú: Kanada, Francúzsko, Izrael a Rumunsko.
Už druhý rok spolupracujeme s časopisom Dobrá škola. Postupne pre vás uverejníme články z minulého roka.
Pozývame všetkých zvedavých a tvorivých žiakov so svojimi pedagógmi na unikátnu interaktívnu výstavu Energia zblízka.
Víťazi tejto ceny boli vyhlásení spomedzi 15 výnimočných finalistov. Cenou za environmentálnu výchovu Živel sú oceňovaní inšpiratívni žiaci, učitelia a školy, ktorí dlhodobo robia inovatívne a praktické aktivity na ochranu životného prostredia.
Medzinárodný titul Zelená škola dostalo 82 škôl z celého Slovenska. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnilo viac ako 400 hostí. Školy dostali titul za zmenu svojej školy a spoluprácu so žiakmi v programe Zelená škola.
Prinášame vám už piaty ročník grantového programu „Pomáhame vyrásť“ . Tento ročník je zameraný na tému Zodpovedné stravovanie. Našim cieľom je podporiť praktické aktivity škôl zamerané na tému potraviny s prepojením na šetrenie energiou, vodou a minimalizáciou odpadu.
Kto sú tí najinšpiratívnejší žiaci, učitelia a školy v prvom ročníku ceny Živel? Spoznajte finalistov ceny na tejto stránke: www.zivica.sk/zivel/finalisti.
Kancelária programu Zelená škola - Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica srdečne pozýva školy, ktoré boli hodnotené v školskom roku 2013/14 na Slávnostnú certifikáciu 9. ročníka programu Zelená škola
Aký bol šk. rok 2013/2014 v programe Zelená škola. Pozrite si krátke fotovideo s hudbou, ktorú vytvorili 2 žiaci  ZŠ Cinobaňa.
Celoslovenská Rada programu Zelená škola na svojom stretnutí 4. - 6. júla 2014 v Zaježovej vyhodnotila priebeh 9.

Stránky

Jarné slniečko v každom z nás vyvoláva dobrú náladu, pozitívne myšlienky a nabáda nás k pracovnej aktivite. A tak v týchto pekných slnečných dňoch vidíme okolo seba čulý ruch jarného upratovania.
Vianoce sú už za nami a ich povädnutý symbol na ceste do odpadu. Poradíme vám ako pripraviť vianočnému stromčeku dôstojnejší koniec, ktorým poslúži dobrej veci – výrobe vtáčieho kŕmidla.
Chceli by sme vás informovať o našej internetovej stránke, kde sa dozviete veľa zaujímavostí zo života našej školy, ako aj naše aktivity vrámci projektu Zelená škola.
Po trojtýždňovej zastávke interaktívnej putovnej výstavy Svetový supermarket v ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi, sme mali možnosť stretnúť sa s Ing. Katarínou Hipšovou, ktorá je koordinátorkou projektu Svet v nákupnom košíku.
 Zimné obdobie je obdobie zábav, radosti a smiechu. Nebolo to iné ani v našej škole. Keď sa blížil detský karneval, zmenili sme pravidlá. Vyhlásili sme, že hľadáme top masku : 
 Vtáčie sídlisko v Rozprávkove.
Naša Zš Juraja Fándlyho v Seredi je už niekoľko rokov zelenou školou. Aj preto sa od 5. ročníka vyučuje predmet Ekológia. Aby ste si nemysleli že na týchto hodinách len čítame z učebnice, chcem napísať o aktivitách ktoré robíme. Ako prvý sme vyrobili recyklovaný papier, ktorý sme neskôr vyfarbili, ozdobili a poslali do výmennej pošty Stromu života Deti deťom.
20-ho januára napadlo veľa snehu. So žiakmi z Kolégia sme sa rozhodli, že ideme na prechádzku. Chceli sme pozorovať zimnú prírodu, či nájdeme nejaké zvieracie stopy v snehu, alebo či zvieratká majú dosť krmiva v takejto zime.
Členka Kolégia Mgr. Kristína Kássová bola zodpovedná pripraviť prednášku o globálnych problémoch, čo aj splnila. Vysvetlovala deťom, prečo je dôležité rozprávať o tomto dni. Žiaci sa zapojili do prednášky , zaujímalo ich táto téma. Mgr.
Materská škola Nitrianske Rudno je jednou z mnohých, ktoré sa zapojili do projektu Zelená škola. Prioritná téma pre našu MŠ je „Doprava a ovzdušie“.

Stránky

Na Ekokódexe Zelenej školy v Moravskom Lieskovom pracovali aktivisti - 10 žiakov. Vznikal metódou brainstormingu. Žiaci si evokujú súvislosti týkajúce sa danej témy. Na velký papier sme zaznamenávali nápady a roztriedili ich.
Eko – kódex Zelenej školy na Vajanského ulici v Lučenci vznikol za tvorivej spoluúčasti žiakov pod vedením PaedDr. Beaty Banašovej.
O vzniku ekokódexu Združenej štrednej školy v Liptovskom Mikuláši informuje jeho spoluautor, študent Matej Šiculiak: " Je to poster formátu A2. Je nakreslený a nič tam nie je vytlačené, do tvorby Eko-kódexu sa zapojilo približne 55 študentov a 2 profesorky.
Správa o vzniku EKO – KÓDEXU v našej škole Naša škola je zapojená do projektu Zelených škôl. Zareagovali sme na výzvu vypracovať Eko – kódex školy, ktorý bude stanovovať princípy správania žiakov a dospelých, vštepovať vedomie zodpovednosti , vyvolá potrebu premýšľať o svojich skutkoch a bude rozvíjať osobnosť žiaka. Myslím, že sa nám to podarilo.
ZŠ Letná ul., Poprad v minulom školskom roku získala titul Zelená škola, ktorý sa usilujú v tomto školskom roku obhájiť. Celý apríl sa niesol v znamení lesov.

Stránky

Titulka