Správa s upozornením

Možnosť odosielať tento formulár bola ukončená.

Registračný formulár do programu Zelená škola na školský rok 2016/2017

Registrovať sa je možné do 15.9.2016.

Pred zapojením sa do programu Vám odporúčame prečítať si pravidlá programu. Získate prehľad o filozofii a aktivitách programu a zároveň predídete zbytočným nedorozumeniam alebo komplikáciám v budúcnosti.