Jedno čínske príslovie hovorí: „Ak piješ vodu, mysli na prameň.“

 Tento rok nám bola dopriata krásna jeseň. Nelenili sme a vydali sme sa so žiakmi vyčistiť potok Brodnianka, ktorý prechádza našou obcou.
Potok bol veľmi znečistený, nazbierali sme okolo 15 plných vriec. Žiaci pritom objavili líščiu noru, množstvo salamandier a iných obojživelníkov.
Všetci odišli s dobrým svedomím, že urobili kus práce pre čistotu svojho okolia.

ZŠ s Mš Brodno