Ekológia modrej planéty

 16.5.2013 v ZŠ Divín nebol obyčajný vyučovací deň. Naša škola zamerala svoje aktivity na rozšírenie vedomostí žiakov v oblasti ekológie. Prišli k nám lektorky zo Zelenej školy. Prvá diskusia bola zameraná na dôležitú súčasť nášho každodenného školského života – desiatu. Deň vopred si každý z nás mal overiť informácie o krajine pôvodu ingrediencií našich dobrôt. Zistené údaje sme zakreslili do mapy. Takýmto spôsobom sme si vytvorili mapu najfrekventovanejších miest dovezených potravín. Naše zistenie bolo prekvapujúce. Väčšina potravín bola dovezená z okolitých krajín EÚ, čaje z Ázie a iba 30% produktov bolo domácej slovenskej výroby. Následná aktivita bola zameraná na činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre záchranu nášho životného prostredia. Všetci sme sa zhodli na tom, že pre záchranu našej planéty je potrebná pomoc každého z nás. Nevyhnutnou súčasťou ochrany životného prostredia je recyklovanie, šetrenie vodou a elektrickou energiou, zamedzenie výroby plastov, nakoľko plasty sú hrozbou pre modrú planétu, najmä preto, že ich rozklad trvá niekoľko desiatok rokov. Pri spaľovaní niektorých druhov plastov unikajú do ovzdušia škodlivé látky. Projektom Zelená škola sme zistili cenné informácie, ktoré nám pomôžu zorientovať sa v ekologickej problematike a sú podnetom pre zodpovednejší prístup k prírode a nášmu okoliu.
                                            Dominika Šuľanová, 7.A, ZŠ Divín