Odpad nám pomáha triediť odpad

 

  „Odpad – je vec, ktorej sa chce majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie /zneškodnenie/ je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia.“ - definícia pojmu podľa Wikipédie. U nás v škole je pojem ODPAD skloňovaný síce v mnohých podobách, no s jediným spoločným cieľom – ZAČAŤ TRIEDIŤ.
Školský rok 2012/13 je v tomto smere pilotným, plány a slová nadobúdajú podobu skutkov. Koše do tried potrebné k triedeniu odpadkov sa snažíme vymyslieť a vyrobiť z odpadového materiálu. S jednou z navrhovaných možností sa s vami radi podelíme. K výrobe potrebujeme staré umelohmotné vedrá z farieb /ktoré by ináč skončili svoju púť v smetiakoch/, farebné samolepiace tapety a šikovné ruky. Čisté vedro olepíme tapetou príslušnej farby pre plast, papier či kov. /Viď foto./ Starší žiaci si na vedrá nalepili názvy triedeného odpadu, no a „malkáčom“ odporúčame nalepiť obrázky, čo im uľahčí a urýchli rozhodovanie pri odhadzovaní odpadkov do koša.
Ak sme niekoho aspoň trošku inšpirovali, tak nás to teší. Vy nám pre zmenu držte palec, nech sa triedenie udomácni v našej škole, nech sa pre nás stane úplnou samozrejmosťou aj v každodennom živote, nech ho každý z nás príjme ako nevyhnutnosť dnešného bytia.   

Mgr.Mária Baranová, environmentálny koordinátor