TETRAPAKY a čo ďalej?...

Odpad- také jednoduché a obyčajné slovo. Čo je vlastne odpad? opýtajte sa detí a dostanete naozaj výstižnú odpoveď- no predsa všetko, čo zahadzujeme!
Sme MŠ, ktorá je 5. rokom zapojená do certifikačno- vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-School- Zelená škola, a tak sa snažíme malými krokmi chrániť a pomáhať životnému prostrediu rôznymi aktivitami. Zvolili sme si jednu z tém ako prioritnú- ktorej sme sa venovali hlbšie- lepšie- kvalitnejšie a v tomto šk. roku to bol práve ODPAD.
Keď použijem nádherný výrok Goetheo ,, Človek vždy nestráca, keď sa niečoho zrieka“, tak v prenesenom environmentálnom povedomí sa skutočne niečoho zriekame, čo je pre nás už nepotrebné, no nemusíme tým strácať, pretože opätovným znovu používaním, to využijeme inak.

A tu je príklad- tetrapaky!... (viacvrstvový kartónový obal)- ale čo je s ním ďalej?... tento kvalitný obal po splnení svojej funkcie naďalej zostáva kvalitným a naša príroda si nevie s týmto obalom bez pomoci poradiť. Túto pomoc poskytuje spoločnosť Kuruc Company spol. s r.o. Šurany a patrí k významným slovenským firmám, ktorých výrobný program je zameraný na čistejšie životné prostredie a recykláciu druhotných surovín. Tetrapaky sú viacvrstvové tepelne upravované obaly a recykláciou je z nich možné vyrábať plnohodnotné výrobky (tetrapakové dosky- výrobky pre stavebníctvo, vratné obaly a pod.).
V minulých dňoch sme si zvýšili ekologické povedomie exkurziou do firmy Kuruc Company v Šuranoch a dozvedeli sme sa o drvení a tepelnej úprave obalov, o výrobkoch z nasávanej kartonáže, o suchej a mokrej metóde, že špeciálnou technológiou z papiera vyrábajú obaly na vajíčka, jednorazové kvetináče, ale aj panely na použitie priečkovej steny, stropné dekoračné kazety na vyplnenie priestorov...naozaj- zaujímavé!
A už použijem len jedno pravdivé vyznanie pre prírodu -že nič z toho, čo človek kedy stvoril, príroda nepotrebovala, preto môžeme povedať, že čokoľvek človek stvoril- je pre prírodu odpad.
Jitka Dermeková MŠ Makarenkova Partizánske