Svetový deň výživy v Rozprávkove.

Deti našej materskej školy sa dňa 16.10.2013 zapojili do rôznych aktivít pri príležitosti Svetového dňa výživy.Pani učiteľky sprostredkovali deťom informácie o potrebe zdravého stravovania a pitného režimu.Vedúca školskej jedálne si pripravila pre predškolákov zaujímavú prezentáciu o vode, ktorá je najzdravším nápojom pre ľudský organizmus.Všetci sme sa tvorivo podieľali na výrobe darčekov pre rodičov - ovocia z odpadového materiálu.