Svetový deň vody v Rozprávkove

 Svetový deň vody v Rozprávkove.
Na svetový deň vody sme sa pripravovali celý týždeň. Deti si s p. učiteľkami rozprávali o vode, hrali sa na vodné kvapky, tancovali tanec vody a vyrobili si z papiera kvapky. V piatok 22.3.2013 sme si obliekli všetci modré tričká a pripili si pohárom čistej vody.
Oslava vyvrcholila na školskom dvore, kde sa zišli deti a učiteľky zo všetkých tried MŠ.
Na hudbu B. Smetanu - VLTAVA sme začali všetci tancovať samostatne ako kvapky, potom sme sa postupne chytali za ruky. Na povel „POTOK“ sa chytili deti z tried a každá trieda vytvorila potok. Na povel „RIEKA“ sa spojili dva potoky( deti z dvoch tried) a na povel „MORE“ sme sa chytili za ruky všetci spolu. Vytvorili sme veľké more, ktoré sa vlnilo , voda bola chvíľu pokojná a neskôr búrlivá.
Všetkým deťom sa táto hra veľmi páčila a pochopili, ako rastie sila vody s každou kvapkou a že každá kvapka je dôležitá.