Jesenná exkurzia do Kúpeľov Bojnice

 Dňa 4.10.2013 navštívili deti a zamestnanci materskej školy Kúpele Bojnice s cieľom  oboznámiť sa s využitím vody na ličebné účely.Deti pozorovali krásne prírodné prostredie, možnosti využitia termálnej vody na kúpanie a liečenie chorôb  a minerálnej vody na konzumáciu.Okrem týchto aktivít si deti nazbierali gaštany, ktoré potom využili pri tvorení s pani učiteľkami.