Jeseň v Rozprávkove.

 Čo priniesla JESEŇ do Rozprávkova ?
Potešila deti krásou farieb, ktoré mohli pozorovať na ovocí, zelenine a listoch stromov v okolí MŠ, ale aj na výlete v Bojniciach. Deti si nazbierali listy a prírodniny a vytvorili z nich rôzne výrobky, ochutnali rôzne druhy ovocia a zeleniny.
Jeseň nám priniesla aj radostnú informáciu o získaní Certifikátu Zelenej školy, ktorú sme oslávili spolu s deťmi a rodičmi slávnostným vyvesením vlajky dňa 18.10.2012. Okrem vlajky sa jesenný vietor pohrával aj so šarkanmi, ktorých si vyrobili rodičia s deťmi a spolu ich vyskúšali. Potom sa pohostili jablkovými koláčmi, bylinkovými čajmi a olejmi z našej bylinkovej záhradky.
Jeseň nám tiež priniesla nové certifikačné obdobie v programe Zelená škola. Skončili sme dvojročné certifikačné obdobie s témou „ Zeleň a ochrana prírody „ a po prehodnotení environmentálneho auditu sme si vybrali tému „Voda „