KEĎ SA POVIE ČERVENÁ, VIEME ČO TO ZNAMENÁ.

Dňa 16. 05. 2013 predškoláci z Materskej školy, Hollého 3 v Hlohovci navštívili Dopravné ihrisko v Galante.
Deti očarilo prekrásne prostredie dopravného ihriska, plné stromov a zelene, medzi ktorými sa kľukatila cestička, chodníky, kruhový objazd, dopravné značky, semafóry i závory. Pripomínalo to zelený park ako v rozprávkove.
Milé privítanie pracovníkov a ich profesionálny prístup k deťom, spríjemnili deťom pobyt na dopravnom ihrisku.
Prakticky si vyskúšali dodržiavanie dopravných predpisov na ceste nielen deti, ale i pani učiteľky. Zaujala ich jazda na dopravných prostriedkoch. - bicykloch, trojkolkách, kolobežkách.
V učebni zase riešili dopravné situácie. Dozvedeli sa, akú dôležitú úlohu má panáčik na semafóre pre chodcov, o ktorom si v závere pozreli i krátku animovanú rozprávku.
Deti sa tu cítili veľmi príjemne a dobre. Ťažko sa im opúšťalo areál.
Odniesli si však domov veľa informácií a zážitkov, na ktoré budú dlho spomínať a rozprávať svojim kamarátom.