EKO-BÁL, KARAMBÁL

EKO-BÁL, KARAMBÁL

05.02.2014 sa naše deti dočkali dlho očakávaného dňa. Trieda bola plná farebných balónov, šašov a masiek. Táto výzdoba nám dotvárala atmosféru fašiangového šantenia.                                                                       Veselá nálada sa niesla našou škôlkou už od rána. Chystali sme sa na karneval, ktorý sa niesol v duchu ekológie, vítali sme hlavne masky detí vyrobené vlastnoručne z odpadových materiálov. Medzi krásnymi princeznami, rytiermi, zvieratkami sa zrazu objavili nádherné umelecké diela-masky, ktoré vyrobili šikovní rodičia našich detí /kontajnery na triedenie odpadu, lesné víly, eko-autá, roboti.../. S podfarbením detských piesní o karnevale, maskách a fašiangoch sa deti predviedli. Po úvodnom pochode masiek prišlo predstavovanie. A tak každé dieťa povedalo, na čo, alebo koho sa dnes zmenilo, pod akou maskou sa ukrýva. Tancovalo sa od samého rána až do obeda. Deti tiež súťažili v zábavných disciplínach spolu s pani učiteľkami, ktoré sa zmenili na rôzne postavičky z rozprávok. V závere eko-karnevalu všetky deti čakala karnevalová hostina a malá odmena.                                                                                                                                                                              Fotografie všetkých ekomasiek si rodičia, deti a priatelia školy mohli prísť pozrieť na vlastné oči do MŠ, kde sa konala súťažná ekovýstava spojená s hlasovaním o najzaujímavejšiu ekomasku.                                                   A aké boli výsledky hlasovania? Do celej súťaže sa zapojilo 45 ekomasiek.                                                        Bolo ozaj ťažké vybrať tri najzaujímavejšie masky.

Výsledky boli nasledovné: 1.miesto: Jakubko Matovič, z triedy Žabiek – KONTAJNER – 42 hlasov

                                          2.miesto: Matej Kudla, z triedy Zajačikov – ROBOT R2 – 25 hlasov

                                          3.miesto: Damián Hallo, z triedy Myšiek – EKO-POLÍCIA – 17 hlasov

Víťazi boli odmenení cenami, ktoré venoval p. Tesár, spoločnosť ORANGE. Všetci zúčastnení obdržali diplomy a malú pozornosť od Rady rodičov pri MŠ Hollého 3, v Hlohovci. Poďakovanie patrí sponzorom, rodičom, našim pani učiteľkám, upratovačkám, kuchárkam a všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby deti mali zase o jeden pekný zážitok naviac. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity Zelenej školy.


                                                              Mgr. Monika Oboráková

                                                                Bc. Ivana Šulhinová