Slávnostné otvorenie Záhradného environmentálneho EKO centra

Dňa 19. júna 2013 sme v našej MS oslavovali Deň otcov a rozhodli sme sa spojiť tento krásny sviatok s otvorením nového EKO centra na našom školskom dvore. Pani riaditeľka na úvod privítala všetkých rodičov aj detičky a prestrihla spolu s členmi kolégia Zelenej školy zelenú stuhu. Po tomto slávnostnom akte nasledovali aktivity pod vedením pani učiteliek. Deti spolu s rodičmi si mohli konečne zblízka pozrieť jednotlivé centrá – vodné, bylinkové, učebné, motorické, oddychové a hudobné a aj si ich vyskúšať. V bylinkovom centre ich čakala ochutnávka limonád pripravených z rôznych byliniek, vo vodnom centre si prezerali rybičky a rastlinky v jazierku, v hudobnom centre si zahrali na bambusovej zvonkohre, v učebnom centre vyhľadávali medzi obrázkami zvierat a rastlín tie, ktoré patria na lúku a v motorickom centre si vyskúšali preliezanie po drevenej pyramíde a ekovláčik. Po týchto krásnych aktivitách nasledovala spoločná opekačka. Úspešne sme otvorili naše nové Záhradné environmentálne EKO centrum a všetci sa tešíme, ako prostredníctvom neho budeme budovať u našich detí vzťah k prírode.