Máme nové kompostovisko

 V októbri 2013 bolo v zadnej časti nášho školského dvora vybudované nové kompostovisko. Nakoľko sa snažíme prírodu chrániť a šetriť, rozhodli sme sa vybudovať ho z dreva. Kompostovisko sme sa rozhodli hneď naplno využiť a začali sme ho postupne napĺňať listami a bio odpadom zo školskej jedálne. Dňa 23.10. sa na školskom dvore uskutočnilo hrabanie lístia, na ktoré boli pozvaní ja rodičia našich detí a spoločne sme kompostovisko naplnili. Zúčastneným rodičom ďakujeme za ich pomoc a veríme, že už budúci rok využijeme kompost a pomôžeme tým stromom a kríkom na našom školskom dvore.