Deň Zeme 2014

Ako už pravidelne, aj tento rok sme spoločne oslávili Deň Zeme a zrealizovali sme ho 23. apríla 2014. Šikovné pani učiteľky vyrobili pútač, na ktorom priblížili Deň Zeme aj rodičom a priateľom našej materskej školy. Pani učiteľky si pripravili krásne environmentálne hry pre detí a rodičov - výsadba zelene v areáli MŠ, enviropexeso, jazierko, pri ktorom sa deti zahrali na ,,ekorybárov" a vyberali čo do jazierka nepatrí, puzzle, BeeBot a krásnu prírodnú sieť, do ktorej deti vkladali kvietky a zeleň. Deti taktiež pomáhali ockom v kompostovisku a oboznámili sa s novou náučnou tabuľou. Deň Zeme bol krásny a ďakujeme rodičom, ktorí sa na ňom tiež zúčastnili.