Zrodil sa " ENVIRÁČIK."

Na základe kontinuálneho environmentálneho vzdelávania , ktoré som získala minulý rok v SEV Záježovej , som v našej triede založila „ pilotný“ environmentálny krúžok ENVIRÁČIK. Je to vlastne rozšírenie získaných vedomostí detí. Prebieha každý druhý týždeň , v utorok a štvrtok popoludní v dvoch skupinách, tematicky rozdelených podľa ročných období. Ako na to : a) Vypracovala som si návrh na celý rok podľa ročných období, ktorý si priebežne dopĺňam b) Časový harmonogram pre dve skupiny , nakoľko sa mi prihlásili všetky deti z triedy c ) Environmentálny krúžok som predstavila rodičom na triednom rodičovskom združení, jeho koncepciu a predbežné prevedenie. ...zatiaľ dávam niekoľko tém vo fotografickom prevedení, ktoré som už v praxi využila. Anna Hašková, učiteľka Materská škola SLNIEČKO