Hliníkový GUĽKO BOMBUĽKO...


     ...rok sa s rokom stretol a my sme mali v našej triede Zajkov oslavu. A nie obyčajnú. Presne pred rokom na deň Vody sa u nás narodil malý Guľko Bombuľko. Je celý z hliníka a vážil 0, 026 g. Má rád viečka z jogurtov, obaly z čokolád, alobal , konzervy, plechovky...a všetko, čo sa ligoce. Do zberu sa zapojili  nie len deti, ale aj rodičia. Dnes je už z neho riadny „ GUĽKO“, ktorý má už 2,640 g.
Čo na to potrebujete ?
• Zabezpečiť odberateľa...
• Chuť do práce...
• Dobrú motiváciu... váženie prebiehalo mesačne ( na Deň Zeme, ENO , Deň rodiny...) deti si hmotnosť samostatne zaznamenali , zakreslili .
Dôležité je, aby si deti uvedomili , že odpad, ktorý nepatrí medzi komunálny odpad bude na správnom mieste a možno bude z neho aj nový"  bicykel "...

Materská škola SLNIEČKO                                                                        Anna Hašková