...boli sme v kráľovstve " Dropa fúzatého."

Je to kráľovstvo , kde nežijú králi ani princezné, ani zbrojnoši a rytieri , ale žil tam kedysi najväčší lietajúci vták Drop fúzatý. Jeho príbeh iste mnohí poznajú...

Už mnoho rokov spolupracujeme a navštevujeme SEV SAŽP Dropie. Je to chránené územie, kde majú deti možnosť spoznávať čisté, zdravé a zelené prostredie, v ktorom nájdete symbiózu  rastlín, zvierat, hmyzu, vtákov...  

Vzhľadom k tomu, že deti do materskej školy chodia tri roky aj naše výlety sú plánované tak, aby tvorili celok, je rozdelený na tri etapy.                                                                                                                                                                    

  • Prvý rok, keď sú deti ešte malé , ideme na výlet spolu s rodičmi, aby mali možnosť  aj rodičia porovnať  život v meste a v chránenej oblasti a pochopili zameranie a ideu našej školy. 

  • Druhý rok ideme sami. Lektorka Katka nás bližšie zoznámi s areálom, obyvateľmi tohto prostredia, prevedie nás environmentálnym náučným chodníkom, prejdeme vôkol kráľovskej vŕby , kráľovského jazierka, „lužným lesom“ ...

  • Tretí a posledný rok- je to dvojdňový pobyt -  zoznámia sa  s rastlinnou aj živočíšnou ríšou - bylinkovou záhradkou, zvieratami, životom v jazierku, včielkami... ale aj s okolím, v ktorom sa nachádzajú polia  slnečníc, obilia, mnoho stromov, kríkov a lúčnych kvetov.  Nechýbajú ani hry v prírode , opekanie a samozrejme chvíľa odvahy – prechádzka lužným lesom v noci s baterkami. Deti si odnášajú množstvo nových vedomostí, získané priamym pozorovaním a zážitkovým učením. Sú nabité pozitívnou energiou s veselými spomienkami :-)

Je to krásne a zaujímavé prostredie. Kto tam raz príde, určite sa ešte vráti. Tak ako MY ... už mnoho rokov.