Registrovať sa je možné do 15.9.2018.

Pred zapojením sa do programu Vám odporúčame prečítať si pravidlá programu. Získate prehľad o filozofii a aktivitách programu a zároveň predídete zbytočným nedorozumeniam alebo komplikáciám v budúcnosti.

Účasť v programe Zelená škola
Údaje školy
Do programu sa prihlasujeme ako
Fakturačné údaje (na ktoré má byť vystavená faktúra na úhradu registračného poplatku)
Údaje riaditeľky/-a školy
Údaje koordinátorky/-a Zelenej školy
Údaje spolupracovníčky/-ka koordinátorky/-a Zelenej školy
 Registračný poplatok je nasledovný: Školy, ktoré sa do programu registrujú prvýkrát, platia registračný poplatok 70 € + 0,10 € krát počet žiakov školy v školskom roku 2018/19 pri registrácii do 30.6.2018. Pri registrácii do 31.8. 2018 je poplatok 80 € + 0,10 €/žiak. Pri registrácii do 15.9. 2018 je poplatok 90 € + 0,10 €/žiak. Školy, ktoré sú do programu zapojené tento školský rok, platia registračný poplatok 50 € + 0,10 € krát počet žiakov školy v školskom roku 2018/19 pri registrácii do 30.6.2018. Pri registrácii do 31.8. 2018 je poplatok 60 € + 0,10 €/žiak. Pri registrácii do 15.9. 2018 je poplatok 70 € + 0,10 €/žiak. Prehľadnú tabuľku nájdete v Pravidlách programu.
Uplatňujem si zľavu 10€ z registračného poplatku a zaväzujem sa, že v roku 2018/2019 budem používať informačné a metodické materiály programu Zelená škola v elektronickej forme. (Nebudú mi zaslané materiály poštou na školu)

Po úspešnom odoslaní tohto prihlasovacieho formulára bude do 48 hodín na e-mail uvedený v časti „E-mail koordinátorky/-a Zelenej školy“ zaslaný e-mail potvrdzujúci vašu registráciu do programu.

Následne bude do 7 pracovných dní zaslaná elektronická faktúra, ktorá je podkladom na zaplatenie registračného poplatku. Originál faktúra príde na adresu školy do 21 dní.

V prípade, že nedostanete potvrdzujúci e-mail skontrolujte si najprv v e-mailovej schránke časť nazvanú: Nevyžiadaná pošta alebo SPAM. Automaticky zasielané e-maily sú dosť často spamovým filtrom zastavené.

Ak skutočne potvrdzujúci e-mail alebo faktúru nedostanete, opakujte prosím vyplnenie tohto formulára, resp. nás kontaktujte na: 0915 851 972 alebo martincova@zivica.sk.