Ďakujeme, že ste prejavili záujem o zapojenie sa do programu Zelená škola. Prihlasovanie do programu pre školský rok 2018/2019 bude spustené v apríli 2018.

 

Tím programu Zelená škola