Dotazník

Tento dotazník vám pomôže vyhodnotiť vašu doterajšiu prácu v programe Zelená škola. Obsahuje detailné kritéria, ktoré sledujú aj hodnotitelia počas hodnotiteľskej návštevy na školách. Výsledky dotazníka sú informatívne a nie sú záväzné.

Vyberte si správny dotazník podľa toho, aké ocenenie chcete získať a aká ste škola:

Diplom "Na ceste k Zelenej škole"

Môže získať škola, ktorá čiastočne realizovala "7 krokov."

Certifikát "Zelená škola"

Základné a stredné školy, ktoré realizovali všetkých 7 krokov metodiky.

Certifikát "Zelená škola"

materské školy, špeciálne základné a školy 1.-4. ročník, ktoré realizovali všetkých 7 krokov metodiky.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktuje na
lepeskova@zivica.sk alebo 0917 353 532

Ak boli výsledky Vášho dotazníka pozitívne, vyplňte do 31. marca 2018 on-line Žiadosť o hodnotenie.