Záverečné hodnotenie

Školy zapojené do programu Zelená škola môžu po splnení podmienok programu za svoju prácu získať ocenenia. Tie však škola dostáva na základe záverečného hodnotenia o ktoré je potrebné požiadať.

Základné informácie o záverečnom hodnotení

  • Žiadosti o hodnotenie prijímame od 1. marca do 31. marca 2018 prostredníctvom on-line formulára.
  • Hodnotenie škôl zapojených v programe nie je povinné.
  • Do hodnotenia sa môže registrovať každá škola zapojená v programe v šk. roku 2017/2018, ktorá má schválený Environmentálny akčný plán na dané certifikačné obdobie.
  • To, či škola spĺňa kritéria pre získanie jedného z ocenení, môže zistiť prostredníctvom dotazníka.
  • Školy, ktorým sa nedarilo, tak ako by chceli, resp. si zvolili viacročné certifikačné obdobie a nemajú záujem o získanie diplomu ani certifikátu, môžu požiadať o hodnotenie až v budúcom školskom roku.
  • Školy, ktoré nepožiadajú o záverečné hodnotenie, nebudú v tomto školskom roku hodnotené.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktuje na
lepeskova@zivica.sk alebo 0917 353 532