Výučbový program o odpadoch už aj v maďarčine

Stiahnite si bezplatne vzdelávací softvér pre interaktívnu tabuľu v maďarskom jazyku.

Softvér obsahuje množstvo aktivít, ktoré podporujú tímovú spoluprácu žiakov a študentov, motivujú ich ku kritickému mysleniu a argumentácii. Jeho súčasťou sú tiež vedomostné kvízy, diskusné otázky, pracovné listy, inšpirujúce videá a fotografie.

Softvér je naprogramovaný tak, že je možné ho použiť na každej IT a nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti pedagóga pri práci s ňou. Výučbový program "neODPADni z ODPADOV" sa obsahovo opiera o základnú hierarchiu odpadového hospodárstva a to o minimalizáciu, opätovné používanie a recykláciu odpadov.

Nájdete ho na stránke: www.zivica.sk/moderneoodpadoch

Vznik softvéru finančne podporila spoločnosť NATUR-PACK a. s.