Výučbové programy účastníkov vzdelávania v šk. roku 2014/15

V prílohe tohto článku vám prinášame environmentálne výučbové programy, ktoré vytvorili účastníci akreditovaného inovačného kontinuálneho vzdelávania s názvom „Prierezová téma Environmentálna výchova a vzdelávanie v materskej škole, základnej škole a strednej škole s využitím metódy participatívneho environmentálneho manažmentu" v školskom roku 2014/2015.

Vzdelávanie organizuje CEEV Živica v spolupráci s CEA Trenčín, Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne a Technickou univerzitou vo Zvolene.

Environmentálne výučbové programy sú zamerané na rôzne témy programu Zelená škola. Trvanie výučbového programu bolo minimálne 2 vyučovacie hodiny a pri jeho tvorbe či realizácii sa aktívne podieľali žiaci alebo rodičia. Účastníci vzdelávania EVP v spolupráci so žiakmi, kolegami alebo rodičmi vytvorili, odučili a na základe výsledkov ich a aj odprezentovali pred trojčlennou komisiou.

Budeme radi, ak sa programami inšpirujete na vašich vyučovacích hodinách.