Výučbové programy absolventov druhého ročníka inovačného vzdelávania

V prílohe vám prinášame nové environmentálne výučbové progamy, ktoré vytvorili účastníci akreditovaného inovačného kontinuálneho vzdelávania s názvom „Prierezová téma Environmentálna výchova a vzdelávanie v materskej škole, základnej škole a strednej škole s využitím metódy participatívneho environmentálneho manažmentu" v školskom roku 2013/2014.

Vzdelávanie organizuje CEEV Živica v spolupráci s CEA Trenčín, Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne,a Technickou univerzitou vo Zvolene 

Environmentálne výučbové programy sú zamerané na rôzne témy programu Zelená škola. Trvanie výučbového programu bolo minimálne 2 vyučovacie hodiny a pri jeho tvorbe či realizácii sa aktívne podielali žiaci alebo rodičia. Účastníci vzdelávania EVP v spolupráci so žiakmi, kolegami alebo rodičmi vytvorili, odučili a na základe výsledkov ich  a aj odprezentovali pred trojčlennou komisiou.