ZŠ Turnianska v TA3 - o ich aktivitách a nemálo aj programe Zelená škola

ZŠ Turnianska 10 sa nachádza v tichom prostredí na južnom okraji Petržalky na Lúkach VII. Navštevujú ju prevažne deti z Lúk V, VII a VIII, ale aj deti ludí, ktorí sa odsťahovali do inej lokality a nechali svoje deti na tejto škole, nakoľko zvážili jej kvality..

Pokiaľ sa chcete dozvedieť o aktivitách tejto školy, ako aj o tom ako by podľa nich mala fungovať taká správna Zelená škola. Pozrite si rozhovor s riadtieľkou tejto školy, pani RNDr. Danielou Leštinskou.

http://www.ta3.com/sk/reportaze/178418_host-v-studiu-ocenena-skola-sutaz...