Zo škôl

  Za to, v akom stave je naša Zem , môžu ľudia na celom svete. A aká bude v budúcnosti, záleží tiež od nás. Preto, keď sme dostali ponuku prihlásiť sa k tejto peknej a prospešnej aktivite, neváhali sme ani chvíľu.
Aj takto by sa dali nazvať činnosti v našej Materskej škole „ Slniečko“ v Nových Zámkoch. Nedávno bol významný deň nie len pre nás, ale myslím si , že pre všetkých ľudí na našej planéte. Áno, bol to 22.apríl- Deň Zeme. V našej škole bolo rušno.
Prezentácia ZŠ Poľná vo Veľkom Krtíši, ktorá bola súčasťou informačnej kampane pri zavádzaní separovaného zberu na škole.
V dvoch obsiahlych prezentáciách si môžete prezrieť množstvo aktivít, ktoré realizuje Zelená základná škola v Prahe 9 na ulici Generála Janouška 1606.
Steny polepené kartičkami s nápadmi, smiech a hry, vyučovanie vo forme divadla, množstvo inšpirácie a zaujímavých ľudí - tak to vyzeralo na workshope Dielňa budúcnosti, ktorý sa konal začiatkom februára vo Vzdelávacom centre Zaježová. O tom, ako možno program Zelená škola viesť viac participatívne, sme sa rozprávali s lektorkou STEPHANIE PRÖPSTING.
Prezentácia výroby enviro valentíniek žiakmi ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom.
Ak hľadáte inšpiráciu pre aktivity v materskej škôlke, možno vás zaujme fotoprezentácia zelenej škôlky v Detve .
V školskom roku 2008/2009 sme sa zapojili do environmentálneho projektu s názvom „Zelená škola“. Tento projekt certifikácie je súčasťou celosvetového programu EcoScools a riadiacim orgánom je Nadácia pre environmentálne vzdelávanie.
V našej škole sme sa pridali do celoslovenského týždňa aktivít pre menej odpadu. Počas týždňa sme organizovali veľa zaujímavých akcií, ktoré mali prebudiť chuť a snahu detí, aby sa začali zaujímať o svoje okolie.
Ponúkame Vám 2 prezentácie aktivít súkromnej základnej školy v Novej Dubnici:

Stránky