Zo škôl

ZŠ Turnianska 10 sa nachádza v tichom prostredí na južnom okraji Petržalky na Lúkach VII. Navštevujú ju prevažne deti z Lúk V, VII a VIII, ale aj deti ludí, ktorí sa odsťahovali do inej lokality a nechali svoje deti na tejto škole, nakoľko zvážili jej kvality..
Prezentácia projektu "Menej je u nás viac" a aktivít ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach. Projekt bol zameraný na minimalizáciu odpadu v školskom prostredí (obmedzenie používania plastových obalov na zošity), ale aj informovanie verejnosti.
V priloženom súbore nájdete prezentáciu na tému PERMAKULTÚRA. Sú v nej pre Vás informácie a nápady k tomu, ako si vytvoriť zaujímavú a pestrú permakultúrnu záhradku. Určite ich oceníte aj vtedy, keď sa v rámci Zelenej školy venujete téme Zeleň.
Jeho rodičia sú americkí kovboji, no on sa stal spisovateľom. Študoval na najlepších britských univerzitách. Skúmal prírodné kmene dažďových pralesov. Žil v päťdesiatich krajinách sveta, aby napokon zakotvil v Trnave. S antropológom a bahájom JOSEPHOM ROYOM SHEPPHERDOM sme sa rozprávali na konferencii Škola zmeny.
Základná škola Ul. T. J. Moussona 4 v Michalovciach vyzýva všetky (nielen) Zelené školy, aby sa pridali k nám a prestali na školách používať plastové obaly na zošity a učebnice!
O občianskej participácii so Zorou "Kalkou" Pauliniovou
Prezentácia Zory Pauliniovej, ktorá bola prezentovaná na konferencii "Škola zmeny" 21.10.2010, vysvetľuje čo je a čo nie je participácia. Obsahuje aj príklady z praxe a ďalšie zaujímavé informácie z tejto oblasti.
Prezentácia aktivít Zelenej školy na Želiarskej ulici v Košiciach s dôrazom na particiáciu žiakov.
K napísaniu tohto textu ma inšpiroval rozhovor s kolegyňami - učiteľkami našej materskej školy, kde koordinujem program Zelená škola.
Základná škola na ulici Generála Janouška v Prahe 9. je typickou sídliskovou školou so 760 žiakmi. Do programu Ekoškola je zapojená od šk. roku 2003/04 a medzinárodný certifikát Ekoškola obhájila už trikrát. O realizácií programu na škole, akčnom tíme, vypracovaní auditu, či spolupráci so žiakmi a verejnosťou sme sa podrobnejšie rozprávali s koordinátorku programu na škole Mgr. Evou Jiříkovou, CSc.

Stránky